Behandelresultaat PSYTREC EXPRESS® behandeling

Vrijwel alle mensen die behandeld worden bij PSYTREC hebben ernstige PTSS-klachten.

Zij hebben meerdere trauma’s meegemaakt, vaak al in hun vroege jeugd. De trauma’s kunnen variëren:

 • (langdurig) seksueel misbruik;
 • lichamelijk geweld;
 • rampen;
 • beroepsgerelateerde trauma's;
 • verkeersongelukken.

Door het meemaken van meerdere trauma’s treedt het zogenaamde stapeleffect op. Hierdoor ontstaan ernstige lichamelijke en/of psychische klachten welke het dagelijks leven verstoren. Daarnaast heeft het merendeel van getraumatiseerde mensen nog andere stoornissen, zoals een:

 • angststoornis,
 • depressie,
 • en/of verslavingsproblematiek.

Van alle mensen die bij PSYTREC in behandeling komen, geeft 75% aan wel eens suïcidale gedachten te hebben (gehad).

PSYTREC RATING (1)

 

Resultaten van PSYTREC:

2015 – 2021, circa 7.000 patiënten

Bij PSYTREC wordt evidence-based behandeld. Dit wil zeggen dat er alleen met behandelingen

gewerkt wordt waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat ze effectief zijn. Om die reden worden ze aanbevolen in de officiële richtlijnen in de GGZ voor de behandeling van PTSS.

De PSYTREC EXPRESS behandeling omvat twee psychologische behandeltrajecten: 

 • Exposure therapie;
 • EMDR.

De behandeling wordt aangevuld met een Activerend Sport- en Bewegingsprogramma, waarvan ook wetenschappelijk is aangetoond dat het de effecten van de psychologische behandelingen versterkt.

Er wordt geen stabilisatiefase ingebouwd waarin de mensen eerst emotie regulatie vaardigheden
krijgen aangeleerd. Er is geen bewijs is dat dit noodzakelijk of werkzaam is bij de behandeling van
PTSS. De behandelingen bij PSYTREC zijn traumagericht en hiermee wordt vanaf de eerste
behandeldag gestart.

prof. dr. A. de Jongh

EMDR

prof. dr. A. van Minnen

Exposure

De psychologen van PSYTREC zijn intensief getraind in de bovenstaande behandelingen door prof. dr. A. de Jongh (EMDR) en prof. dr. A. van Minnen (Exposure). Beide hoogleraren zijn (inter)nationaal erkende experts op het gebied van deze behandelingen. Alle psychologen worden tweemaal per week ‘on the job’ verder getraind en gesuperviseerd door deze hoogleraren. Aanvullende trainingen vinden doorlopend plaats.
Om de resultaten te meten, wordt gewerkt met officiële meetinstrumenten, zoals de Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), ofwel het Klinisch Interview PTSS (KIP). Deze meetinstrumenten zijn wereldwijd de gouden standaard.

De effecten op de inmiddels 7.000 patiënten die bij PSYTREC behandeld zijn, zijn zeer groot. Deze effecten blijven ook stabiel na ontslag: zes maanden na de behandeling blijven de effecten overeind.

Vaak wordt beweerd dat traumaverwerking tijd kost, of dat soms de klachten eerst erger worden voordat ze afnemen. Om dat proces te monitoren meet PSYTREC dagelijks de klachten. Een opvallend resultaat is dat het herstel meteen vanaf de eerste dag inzet en dat er gemiddeld gezien geen toename van PTSS klachten plaatsvindt. Dat
betekent dat de meeste mensen vanaf de eerste dag profiteren van de behandeling.

Behandelresultaten (op basis van het KIP) na 4, 5 of 8 behandeldagen:

In 2021:

 • liet 85% een belangrijke klinische daling zien op de KIP scores. Deze groep heeft dus aanzienlijk minder klachten. We streven ernaar dat 80% van onze cliënten zo’n daling laat zien, dus hier zijn we heel tevreden mee!
 • scoorde 69% van de behandelde cliënten op de KIP dusdanig laag dat er geen diagnose PTSS meer is. We streven ernaar om minimaal de helft van onze cliënten diagnosevrij te kunnen verklaren na de behandeling, en met bijna 70% zitten we heel hoog met ons slagingspercentage.

PSYTREC RATING

Inmiddels hebben circa 7.000 mensen sinds 2015 een PSYTREC EXPRESS behandeling doorlopen en zij zijn daar in het algemeen zeer tevreden mee. In 2021 gaven de cliënten gemiddeld een 8,7 als rapportcijfer voor de behandeling, en gaven ze als aanbevelingscijfer gemiddeld een 9,2. Dit betekent dat zij de PSYTREC behandelmethode anderen ook van harte zouden aanraden.

Deelnemers beoordelen de EMDR en Exposure therapieën als even belastend en even effectief. Ook is het merendeel van de deelnemers aan het programma zeer tevreden over het zien van verschillende behandelaren, in plaats van een vaste therapeut. Ook zien we regelmatig dat cliënten hun behandeling eerder afronden dan gepland, wat betekent dat zij snel een goed resultaat hebben kunnen behalen.

Een belangrijk probleem bij de behandeling van PTSS is dat relatief veel mensen al na een paar sessies stoppen met hun behandeling, waardoor er geen resultaat geboekt kan worden. Het gemiddelde uitvalspercentage bij een PTSS-behandeling ligt rond de 20-30%. Bij PSYTREC is het door het aangepaste behandelprogramma gelukt het uitvalspercentage steeds onder de 5% te houden, 2021 viel slechts 1 op de 30 cliënten uit tijdens de behandeling. Hierdoor krijgt iedereen de behandeling in een goede dosering en kan voor veel meer mensen een goed resultaat bereikt worden.

Consumer Quality Index (CQI) waarderingen voor PSYTREC

Tevredenheid

Uw tevredenheid is de belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij meten de cliënttevredenheid een week na het einde van onze behandeling met behulp van de Consumer Quality Index, ofwel de CQI-vragenlijst. In 2021 is deze door bijna 80% van onze cliënten ingevuld.Onze cliënten geven cijfers voor alle aspecten van de behandeling, zoals over bejegening, samen beslissen, uitvoering van de behandeling en een algemeen rapport- en aanbevelingscijfer.

In 2021 vulden 1766 cliënten (80% van alle cliënten) onze CQI-vragenlijst in, waarbij het rapportcijfer van gemiddeld een 8,6 als waardering voor onze behandeling een mooie opsteker is voor de inspanningen die wij leveren om kwalitatief hoogstaande traumazorg te leveren. Ook de hoge score voor aanbeveling, een 9,1, geeft aan dat onze cliënten ook een ander met PTSS onze behandeling graag zouden gunnen.

Bekijk CQI cijfers
Tevredenheid

Uw tevredenheid is de belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij meten de cliënttevredenheid een week na het einde van onze behandeling met behulp van de Consumer Quality Index, ofwel de CQI-vragenlijst. In 2021 is deze door bijna 80% van onze cliënten ingevuld.Onze cliënten geven cijfers voor alle aspecten van de behandeling, zoals over bejegening, samen beslissen, uitvoering van de behandeling en een algemeen rapport- en aanbevelingscijfer.

In 2021 vulden 1766 cliënten (80% van alle cliënten) onze CQI-vragenlijst in, waarbij het rapportcijfer van gemiddeld een 8,6 als waardering voor onze behandeling een mooie opsteker is voor de inspanningen die wij leveren om kwalitatief hoogstaande traumazorg te leveren. Ook de hoge score voor aanbeveling, een 9,1, geeft aan dat onze cliënten ook een ander met PTSS onze behandeling graag zouden gunnen.

We helpen je graag

Heb je vragen over PSYTREC EXPRESS?

Neem dan gerust contact met ons op via e-mail of bel ons.

085 303 44 44 (gratis) Mail ons