Een PSYTREC EXPRESS behandeldag duurt van 08.00 uur tot 21.30 uur. Het 2daagse online behandelprogramma volgt u vanuit huis of een locatie naar uw keuze. Het 4daagse behandelprogramma volgt u òf de eerste 2 dagen op de behandellocatie en de tweede 2 dagen online vanuit huis (of een locatie naar uw keuze) òf beide 2 dagen vanaf de behandellocatie.

 

Slotsessie

Een week na de laatste behandeldag vindt online de slotsessie plaats voor u, waarbij uw naastbetrokkenen van harte zijn uitgenodigd aan te sluiten. In deze slotsessie worden een aantal vragenlijsten afgenomen waaronder het Klinisch Interview PTSS (KIP) om resultaten van de behandeling te meten. Tevens richten we samen met u de blik op de toekomst, nemen we met u het exposureplan door met exposure-opdrachten die u kunt voortzetten en nemen we de modules in Therapieland door die u ook na afronding van de behandeling nog kunt gebruiken. Ook bespreken we eventuele adviezen voor behandeling na PSYTREC. 

Monitoring

In het kader van monitoring krijgt u 3, 6 en 12 maanden na het afsluiten van de behandeling de zelfrapportage PTSS vragenlijst (PCL -5) digitaal toegestuurd. Dit is dezelfde vragenlijst die gedurende het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma dagelijks wordt afgenomen om uw klachten te monitoren.

2daagse online behandeling
2 dagen aaneengesloten online behandeling
EMDR, Exposure, Activerend Sport- en bewegingsprogramma, Psycho-Educatie
4daagse hybride behandeling
2 X 2 dagen aaneengesloten behandeling (binnen 1 à 2 weken)
Deels op locatie (de eerste 2 dagen) en deels online (de tweede 2 dagen) of volledig op locatie
EMDR, Exposure, Activerend Sport- en bewegingsprogramma, Psycho-Educatie

Alles over het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma

PSYTREC biedt een kortdurende en intensieve behandeling van PTSS, waarin trauma’s aangepakt worden. Het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma is een totaalprogramma en buitengewoon geschikt voor de behandeling van ernstige en complexe PTSS. In het behandelprogramma wordt niet geschuwd om door te pakken, ook als dat ‘pijn’ doet. Of zoals een oud-cliënt het verwoordde: “Ze gaan door tot alle splinters eruit zijn”.

Tijdens de intakegesprekken wordt een behandelplan met u opgesteld waarin uw hulpvraag is opgenomen evenals de doelen waar uw behandeling zich op gaat richten. Ook vindt u in uw behandelplan informatie over de onderdelen van de behandeling: EMDR, Exposure, het Activerend Sport- & Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie. Uw behandelplan is voor u in te zien in het cliëntenportaal van ons elektronisch patiëntendossier (EPD).

Enkele dagen voor uw start van het behandelprogramma vindt (online) een ontvangst plaats. In deze ontvangst krijgt u uitleg over de behandeling en de praktische kant van de behandeling. Tevens nemen we nogmaals uw behandelplan door zodat u zo goed mogelijk voorbereid bent op de start van uw behandeling.

De EMDR en Exposure behandelingen worden individueel uitgevoerd. Het Activerende Sport- & Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie worden in groepsverband uitgevoerd.

Tijdens uw behandeling krijgt u verschillende behandelaren toegewezen. Dit voorkomt dat er een (hechte) band ontstaat tussen u en uw behandelaar, wat leidt tot betere behandelresultaten. De Regiebehandelaar van de intake is, waar mogelijk, ook uw Regiebehandelaar tijdens uw behandeling. De Regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk en coördineert uw behandelprogramma.

Indien uw vaste Regiebehandelaar onverhoopt niet beschikbaar is, zal één van de andere Regiebehandelaren diens taak overnemen. 

Elke dag vindt tussen de middag een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. Alle bij u betrokken behandelaars bespreken de effecten van uw behandeling van de ochtend in relatie tot het totale behandelprogramma. We gebruiken dit MDO om uw behandeling indien nodig bij te sturen. De Regiebehandelaar bespreekt het uiteindelijke besluit met u.

Kenmerkend voor de aanpak en therapieën van PSYTREC is de duidelijke routine en structuur in het (dag)programma. Zodoende weet u waar u aan toe bent en kunt u zich van daaruit concentreren op uw herstel.

Wachten tot uw behandeling start is altijd vervelend, dat realiseren we ons terdege. PSYTREC doet er alles aan om wachttijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat maar, in verband met de toegenomen vraag naar behandeling, kan de wachttijd momenteel langer zijn dan gewenst. Onze behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Gemiddelde wachttijd (juni 2022) Alle locaties
Tijd tussen aanmelding en intake 16 weken
Tijd tussen intake en 2daagse online behandeling 3 weken
Tijd tussen intake en 4daagse hybride behandeling 7 weken

Eigen risico
Het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma
wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (PSYTREC heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten). Dit betekent dat u het wettelijk verplichte eigen risico (2022: € 385,-) betaalt. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Vraag naar uw (nog openstaande) eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico.

Planning = realisatie
U wordt voor de intake of start van uw behandeling geïnformeerd over hoe laat uw afspraak begint en de duur van een afspraak. PSYTREC declareert de afspraak bij uw zorgverzekeraar met de tijd die wij voor u hebben gereserveerd. Dit heet planning = realisatie. Mocht uw afspraak 15 minuten langer of korter duren, dan passen wij de tijdsduur van uw afspraak aan. Dit geldt niet wanneer de afspraak meer dan 15 minuten later begint door onverhoopte vertraging van uw kant of meer dan 15 minuten korter als u onverwacht eerder weg moet.

Zorgprestatiemodel
Vanaf 1 januari 2022 is het financieringsstelsel van de GGZ verandert en wordt het zorgprestatiemodel genoemd. Aan de inhoud en kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de manier waarop de zorg wordt gedeclareerd.

In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw verzekeraar.

Bent u al in 2021 gestart met een intake of behandeling en loopt dit door in 2022? Dan betaalt u zowel het openstaande (vrijwillig) eigen risico in 2021 als het (vrijwillig) eigen risico in 2022. Heeft u nog vragen over wat het zorgprestatiemodel verder voor u betekent, neem contact op met uw verzekeraar.

In dit filmpje wordt alles over het zorgprestatiemodel nog eens duidelijk uitgelegd:
https://ggzecademy.mediasite.com/Mediasite/Play/0554e0c7098c4336aa3ac2cb35f6c7831d

Zorgvraagtypering
De zorgvraagtypering geeft informatie over de intensiteit van uw zorgvraag en wordt gebruikt bij het opstellen van de duur van een behandelplan. Uw regiebehandelaar stelt de zorgvraagtypering bij aanvang van uw behandeling vast met een standaard vragenlijst, de HoNOS+. Bij grote veranderingen gedurende uw behandeling wordt de zorgvraagtypering opnieuw vastgesteld.

De zorgvraagtypering heeft geen invloed op de inhoud van de behandeling, die wordt samen met u opgesteld in het behandelplan. 

De zorgvraagtypering bepaalt niet de prijs van de behandeling. Toch is het een verplichting dat de zorgvraagtypering op de factuur staat van de behandeling die wij naar uw zorgverzekering sturen.

Heeft u vragen stel ze gerust aan uw (regie)behandelaar.

Niet verschijnen op een afspraak
Bent u verhinderd? Laat het ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. Wanneer u, zonder dit te laten weten, niet op de afspraak verschijnt brengen wij kosten voor een 'no show' in rekening.


De wetenschap achter PSYTREC EXPRESS

Het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma is een nieuwe, speciale behandelmethodiek van PTSS ontwikkeld op basis van:

  • Wetenschappelijke studies,
  • Ervaringen in het Verenigd Koninkrijk (Oxford University, U.K.),
  • Jarenlange ervaring binnen de GGZ in Nederland.

De wetenschappelijk onderzochte behandelelementen van het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma zijn:

  • Imaginaire Exposure;
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
Aanmelden
We helpen je graag

Heb je vragen over PSYTREC EXPRESS?

Neem dan gerust contact met ons op via e-mail of bel ons.

085 303 44 44 (gratis) Mail ons (info@psytrec.nl)