Page content

Complexe PTSS

Soms bevat de diagnose voor PTSS niet alle klachten waar iemand last van heeft. In dit geval kan het zijn dat er sprake is van een complexe PTSS . Vaak zijn de PTSS symptomen ernstiger en langduriger en gaat dit gepaard met dissociatie. In dat geval worden bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn geplaatst en zijn tijdelijk niet oproepbaar. Dit is een veelvoorkomende overlevingsstrategie, waarbij gedachten en beelden van het trauma deels of geheel worden uitgeschakeld.

Het verschil tussen PTSS en complexe PTSS

Er zijn drie aspecten die het verschil maken tussen een diagnose voor PTSS en een diagnose complexe PTSS. Belangrijk om te realiseren is dat de complexe variant vaak te maken heeft met ernstig trauma op jonge leeftijd. Naast de klachten als herbeleving, vermijding, hevige angst, en cognitie en/of stemmingsproblemen, zijn de volgende drie aspecten kenmerkend voor een complexe variant:

Dissociaties 
– De thuissituatie was/is vaak alles behalve gunstig. Vaak is dit geen veilige thuishaven en wordt er niet gepraat over problemen en/of gevoelens.
– Veelvoorkomend is een bepaalde afhankelijkheid van de dader.

De gevolgen van complexe PTSS

Complexe PTSS wordt vaak ontwikkeld wanneer iemand langdurig en ernstig getraumatiseerd is op jonge leeftijd. Vaak wordt dit in verband gebracht met seksueel, lichamelijk of geestelijk misbruik en/of verwaarlozing. De impact van deze gebeurtenissen is dusdanig groot dat het dagelijks leven vaak ernstig verstoord wordt. Ernstige stemmingsschommelingen zijn een veelvoorkomend gevolg. Impulsief handelen wordt geuit in de vorm van overeten, verhongeren, overmatig alcohol en drugs gebruik. Daarbij kunnen ernstige argwaan en/of angst zorgen voor het ontstaan van een sociaal isolement.

Indien u bepaalde symptomen herkent kunt u de zelftest voor mogelijk PTSS doen. Of meld u hier direct aan.