arrow_drop_up arrow_drop_down

Informatie over Corona

De uitbraak van het coronavirus COVID-19 is inmiddels een zorgelijk feit. PSYTREC blijft actief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus COVID-19 en volgt het advies van het RIVM. PSYTREC heeft voor u een aantal specifieke vragen en antwoorden geformuleerd.

Vraag en antwoord

Gaan de intake, de intensieve behandeling en de terugkomdag door bij PSYTREC?
Ja. Gezien de aangescherpte maatregelen die de overheid 23 maart 2020 heeft afgekondigd, worden de intake en de terugkomdag via beeldbellen of telefonisch gedaan. PSYTREC heeft ook een onlineversie van het intensieve behandelprogramma ontwikkeld, waarbij we gebruik maken van beeldbellen. De eerste ervaringen van ons behandelteam zijn heel positief. Onze cliënten (of cursisten) zijn enthousiast, en er worden goede resultaten bereikt.


Worden de intake, de intensieve behandeling en de terugkomdag bij PSYTREC weer hervat? 

Ja. In kleine groepen zal de intensieve behandeling op beide behandellocaties weer hervat worden.


Dit besluit is genomen na consultatie van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd die aangaf dat het RIVM binnen enkele dagen een richtlijn 'GGZ en Corona' zal uitvaardigen waarin m.b.t. groepsbehandelingen het volgende staat: "Groepsbehandelingen worden voor zover dat niet digitaal is te organiseren, uitgesteld tot nader order. Een uitzondering vormen de opname-vervangende dagbehandeling en de groepsbehandeling van ernstig getraumatiseerde cliënten. Onder de voorwaarde dat hier in groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat, met behoud van de Coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de deelnemers onderling en behandelaars. Het stoppen van deze opname vervangende dagbehandeling of groepsbehandeling zou betekenen dat deze cliënten opgenomen moeten worden of zo ernstig verslechteren dat dit onaanvaardbare risico's met zich meebrengt. Dat moet zoveel mogelijk vermeden worden."


Neemt PSYTREC extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan?
Ja. De deurknoppen, toiletten en andere contactpunten worden in deze periode extra schoongemaakt. Het keukenpersoneel draagt bij de uitgifte van maaltijden handschoenen en op alle behandelkamers zijn vochtige schoonmaakdoekjes aanwezig waarmee muizen, toetsenborden en EMDR apparatuur schoongemaakt kunnen worden.


Wij vragen u om niet naar PSYTREC te komen indien er sprake is van:

• Koorts (ten minste 38 graden Celsius);

• Verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, hoesten of koorts) of verhoging.

Bij aankomst en gedurende behandeling op de behandellocatie zal een verpleegkundige regelmatig uw temperatuur opnemen. Bij koorts, verkoudheidsklachten of verhoging zal u verzocht worden naar huis te gaan.


Naast betrokkenen vragen wij het volgende:

• Vóór binnenkomst (op zondag avond) al afscheid te nemen van uw naasten en niet mee het gebouw in te gaan;

• Bij het ophalen (op donderdag) van uw naasten buiten het gebouw te wachten.

Wij hebben deze maatregelen genomen om zoveel mogelijk 'onnodige' contact momenten te vermijden in het kader van het coronavirus. 


De belangrijkste maatregelen die PSYTREC personeel zal nemen en die ook uzelf kunt nemen om besmetting te voorkomen zijn: 

• Regelmatig de handen wassen;

• Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;

• Papieren zakdoekjes gebruiken en na eenmalig gebruik weggooien;

• Geen handen schudden

• 1,5 meter afstand houden.


Last van klachten?

Neem dan telefonisch contact op met PSYTREC over het eventueel uitstellen van uw afspraak of behandeling via het onderstaande telefoonnummer.


Laatst gewijzigd: 27 maart 2020