arrow_drop_up arrow_drop_down

Informatie over corona

Het corona COVID-19 virus leidt tot veel vragen. PSYTREC blijft actief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus COVID-19 en volgt het advies van het RIVM. PSYTREC heeft voor u een aantal specifieke vragen en antwoorden geformuleerd.

Vraag en antwoord

Gaan de intakes door bij PSYTREC?
Ja. Gezien de aangescherpte maatregelen die de overheid 23 maart 2020 heeft afgekondigd, worden de intakes bij voorkeur via beeldbellen of telefonisch gedaan.

Gaan de intensieve behandelingen door bij PSYTREC

Ja. PSYTREC heeft voor het 4-daagse intensieve behandelprogramma een onlineversie ontwikkeld, waarbij PSYTREC en cliënten gebruik maken van beeldbellen. De resultaten zijn heel positief en onze cliënten (of cursisten) zijn erg enthousiast. Dit betekent dat in 2020 geen 4-daagse intensieve behandelingen op locatie meer zullen plaatsvinden. In kleinere groepen vinden de 8-daagse intensieve behandelingen op beide behandellocaties plaats.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de richtlijn 'GGZ en corona' waarin m.b.t. groepsbehandelingen het volgende staat: “ Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiëntengroepen als eerste weer een groepsbehandeling moet worden opgestart.Voorwaarden zijn wel dat de groep niet groter is dan de ruimte toelaat bij minimaal 1,5 meter afstand onderling, en dat deelnemers geen ziekteverschijnselen hebben.”

Neemt PSYTREC extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan?
Ja. De deurknoppen, toiletten en andere contactpunten worden in deze periode extra schoongemaakt. Het keukenpersoneel draagt bij de uitgifte van maaltijden handschoenen en op alle behandelkamers zijn vochtige schoonmaakdoekjes aanwezig waarmee muizen, toetsenborden en EMDR apparatuur schoongemaakt kunnen worden. Ook zijn op strategische plekken plexiglas schermen geplaatst.

Wij vragen u om niet naar PSYTREC te komen indien er sprake is van:

• Koorts (ten minste 38 graden Celsius);
• Verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, hoesten of koorts) of verhoging.

Bij aankomst en gedurende behandeling op de behandellocatie zal een verpleegkundige tweemaal daags uw temperatuur opnemen. Bij koorts, verkoudheidsklachten of verhoging zal u verzocht worden naar huis te gaan.

Naast betrokkenen vragen wij het volgende:

• Vóór binnenkomst (op zondag avond) al afscheid te nemen van uw naasten en niet mee het gebouw in te gaan;
• Bij het ophalen (op donderdag) van uw naasten buiten het gebouw te wachten.

Wij hebben deze maatregelen genomen om zoveel mogelijk 'onnodige' contact momenten te vermijden in het kader van het coronavirus. 

De belangrijkste maatregelen die PSYTREC personeel zal nemen en die ook uzelf kunt nemen om besmetting te voorkomen zijn: 

• Regelmatig de handen wassen;
• Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
• Papieren zakdoekjes gebruiken en na eenmalig gebruik weggooien;
• Geen handen schudden
• 1,5 meter afstand houden.

Last van klachten?

Neem dan telefonisch contact op met PSYTREC over het eventueel uitstellen van uw afspraak of behandeling via het onderstaande telefoonnummer.

Laatst gewijzigd: 12 mei 2020