arrow_drop_up arrow_drop_down

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad van PSYTREC levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De Cliëntenraad bestaat uit ex-cliënten die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Algemeen Directeur. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten van PSYTREC. Deze vorm van belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Patiënten Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad zet zich in voor kwaliteit van zorg. Thema’s waar de Cliëntenraad zich onder andere op richt zijn:
• Veiligheid,
• Privacy,
• Bejegening,
• Locaties,
• Voorzieningen.

De Cliëntenraad heeft advies- of instemmingsrecht op veel voorgenomen besluiten van de directie.

Alle locaties van PSYTREC vallen onder de Cliëntenraad:
• Leusden :  Hoofdkantoor en Intake kantoor
• Bilthoven : Behandelcentrum
• Weert :       Behandelcentrum

Mocht u ons iets willen melden wat betrekking heeft op een van de eerder genoemde thema’s of als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Cliëntenraad, neem dan  contact met ons op. 

Voor een eerste contact geeft PSYTREC de voorkeur aan e-mail: info@clientenraadpsytrec.nl.

De Cliëntenraad is echter geen klachtenorgaan, hiervoor verwijzen wij u naar: https://www.psytrec.nl/klachten/