De Cliëntenraad

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad van PSYTREC levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De Cliëntenraad bestaat uit ex-cliënten die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Algemeen Directeur. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten van PSYTREC. Deze vorm van belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Patiënten Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad zet zich in voor kwaliteit van zorg. Thema’s waar de Cliëntenraad zich onder andere op richt zijn:
• Veiligheid;
• Privacy;
• Bejegening; 
• Locaties;
• Voorzieningen.

De Cliëntenraad heeft advies- of instemmingsrecht op veel voorgenomen besluiten van de directie.

Alle locaties van PSYTREC vallen onder de Cliëntenraad:
• Den Dolder:  Hoofdkantoor
• Bilthoven: Behandelcentrum
• Weert: Behandelcentrum

Mocht u ons iets willen melden wat betrekking heeft op een van de eerder genoemde thema’s of als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Cliëntenraad, neem dan contact met ons op. 

Voor een eerste contact geeft PSYTREC de voorkeur aan e-mail: clientenraad@psytrec.com.

De Cliëntenraad is echter geen klachtenorgaan, hiervoor verwijzen wij u naar: https://www.psytrec.nl/klachten/

Bekijk hier het laatste jaarverslag van de cliëntenraad

Nieuwe leden gezocht

De cliëntenraad – bestaande uit Philip (voorzitter), Marianne (vicevoorzitter), Femke en Anouk – zoekt uitbreiding met minimaal 1 lid. Na de zomervakantie, september 2021, willen wij voltallig zijn. 

 

Ter aanvullende informatie kunnen wij melden dat;

- De Cliëntenraad vergadert 5 keer per jaar met de Raad van Bestuur, en 2 keer per jaar met de Raad van Commissarissen. 

- PSYTREC kent een onkostenvergoeding voor het werk van Cliëntenraad.

 

Wij zoeken kandidaten die:

- Cursist zijn geweest bij PSYTREC en een half jaar geleden de behandeling PTSS-vrij hebben afgesloten, of inmiddels PTSS-vrij zijn 

- Familieleden/ partners van cursisten bij PSYTREC zijn ook welkom, ook voor hen geldt dat ze PTSS-vrij zijn. 

- Ervaring hebben met de WMCZ of tijd en interesse hebben om zich daarin te willen verdiepen.

- Een actieve bijdrage willen leveren in het werk van de Cliëntenraad.

- Mede in staat zijn ervaringen van cliënten te transformeren naar beleidsonderwerpen.

- Een positief kritische houding hebben t.o.v. het gedachtegoed van PSYTREC.

- Speciaal hen die hebben deelgenomen aan een online - of een hybride behandeling zijn bijzonder welkom.  

 

Voor meer inhoudelijke informatie over het lidmaatschap van de Cliëntenraad of om je meteen aan te melden, kun je mailen naar:

Philip van den Elshout, voorzitter CR PSYTREC 

vandenelshoutphilip@gmail.com

of

Marianne van Dijk, vicevoorzitter CR PSYTREC 

marianne4102@hotmail.com


Als je interesse hebt, meld je dan voor 1 juni 2021.

Als je je telefoonnummer mailt, kunnen we je bellen voor meer informatie. 

arrow_drop_up arrow_drop_down