arrow_drop_up arrow_drop_down

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad van PSYTREC levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De Cliëntenraad bestaat uit ex-cliënten die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Algemeen Directeur. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten van PSYTREC. Deze vorm van belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Patiënten Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad zet zich in voor kwaliteit van zorg. Thema’s waar de Cliëntenraad zich onder andere op richt zijn:
• Veiligheid,
• Privacy,
• Bejegening,
• Locaties,
• Voorzieningen.

De Cliëntenraad heeft advies- of instemmingsrecht op veel voorgenomen besluiten van de directie.

Alle locaties van PSYTREC vallen onder de Cliëntenraad:
• Leusden :  Hoofdkantoor en Intake kantoor
• Bilthoven : Behandelcentrum
• Weert :       Behandelcentrum

Mocht u ons iets willen melden wat betrekking heeft op een van de eerder genoemde thema’s of als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Cliëntenraad, neem dan contact met ons op. 

Voor een eerste contact geeft PSYTREC de voorkeur aan e-mail: info@clientenraadpsytrec.nl.

De Cliëntenraad is echter geen klachtenorgaan, hiervoor verwijzen wij u naar: https://www.psytrec.nl/klachten/

Kandidaten voor de Cliëntenraad van Stichting PSYTREC

De Cliëntenraad van Stichting PSYTREC is dringend op zoek naar 3 nieuwe leden.

Nu de nieuwe organisatie van Stichting PSYTREC vorm heeft gekregen en de investeerders governance code voor de GGZ van toepassing hebben verklaard, moet ook de Cliëntenraad weer op sterkte gebracht worden. Stichting PSYTREC is op zoek naar minimaal 3 nieuwe kandidaten. Per september 2019 willen wij weer voltallig zijn. 

Wij zoeken kandidaten die:
• Cliënt zijn geweest bij PSYTREC of de Stichting PSYTREC en een half jaar geleden de kliniek PTSS-vrij hebben verlaten, of inmiddels PTSS-vrij zijn;
• Of familieleden/ partners van cliënten bij PSYTREC en/of de Stichting PSYTREC;
• Ervaring hebben met de WMCZ of tijd en interesse hebben om zich daarin te verdiepen;
• Een actieve bijdrage willen leveren in het werk van de Cliëntenraad;
• Mede in staat zijn ervaringen van cliënten te transformeren naar beleidsonderwerpen;
• Een positief kritische houding hebben t.o.v. het gedachtegoed van de Stichting PSYTREC;
• Bereid zijn om naar het midden van het land te reizen voor vergaderingen of woonachtig zijn in de regio Utrecht.

Aanvullende informatie:
• de Cliëntenraad werkt conform de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen);
• de Cliëntenraad heeft begin juni 2019 de Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting PSYTREC en het reglement Cliëntenraad vastgesteld;
• de Cliëntenraad vergadert 5x per kalenderjaar met de Raad van Bestuur;
• de Stichting PSYTREC vergoedt de reiskosten voor vergaderingen van de Cliëntenraad.

Voor meer inhoudelijke informatie over het lidmaatschap van de Cliëntenraad of om u meteen aan te melden, kunt u mailen naar:

Philip van den Elshout, voorzitter CR Stichting PSYTREC a.i.: vandenelshoutphilip@gmail.com

of

Marianne van Dijk, lid CR Stichting PSYTREC: Marianne4102@hotmail.com

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 1 augustus 2019. Om snel contact met u op te kunnen nemen, ontvangen wij ook graag een (mobiel) telefoonnummer.