arrow_drop_up arrow_drop_down

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad van PSYTREC levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De Cliëntenraad bestaat uit ex-cliënten die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Algemeen Directeur. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten van PSYTREC. Deze vorm van belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Patiënten Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad zet zich in voor kwaliteit van zorg. Thema’s waar de Cliëntenraad zich onder andere op richt zijn:
• Veiligheid;
• Privacy;
• Bejegening; 
• Locaties;
• Voorzieningen.

De Cliëntenraad heeft advies- of instemmingsrecht op veel voorgenomen besluiten van de directie.

Alle locaties van PSYTREC vallen onder de Cliëntenraad:
• Den Dolder:  Hoofdkantoor
• Bilthoven: Behandelcentrum
• Weert: Behandelcentrum

Mocht u ons iets willen melden wat betrekking heeft op een van de eerder genoemde thema’s of als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Cliëntenraad, neem dan contact met ons op. 

Voor een eerste contact geeft PSYTREC de voorkeur aan e-mail: clientenraad@psytrec.com.

De Cliëntenraad is echter geen klachtenorgaan, hiervoor verwijzen wij u naar: https://www.psytrec.nl/klachten/

Cliëntenraad compleet

Na de wervingscampagne eind juli 2019 is de Cliëntenraad met 2 leden uitgebreid. Naast Marianne en Philip, zitten Anouk en Femke in de raad.

Een eerste prettig overleg met de Raad van Commissarissen (RvC) heeft plaatsgevonden. De Cliëntenraad kan vaststellen dat PSYTREC een goede (door)start heeft gemaakt en de vooruitzichten perspectieven bieden om het aanbod voor nieuwe cliënten te optimaliseren.

Ook is de Cliëntenraad aangesloten bij de NCZ, een landelijk kennis en leernetwerk voor cliëntenraden in de GGZ.

Ervaringen en tips om het werk van PSYTREC te optimaliseren zijn meer dan welkom en kunnen de rol van de Cliëntenraad versterken. Heeft u suggesties, wilt u meer weten van het werk van de Cliëntenraad, meld het per mail: info@clientenraadpsytrec.nl. Als u een telefoonnummer vermeldt en aangeeft dat u graag teruggebeld wilt worden, doet de Cliëntenraad dat.