Doelgroep

Doelgroep

Doelgroep

Iedereen van 18 jaar en ouder met de diagnose (ernstige en/of complexe) PTSS en die de Nederlandse taal machtig is (Nederlands begrijpt) is welkom voor behandeling bij PSYTREC.

Tijdens de eerste intake wordt nader bekeken of er geen andere zaken zijn die mogelijk eerst opgepakt dienen te worden. Indien dat het geval is, heeft PSYTREC contacten met partnerorganisaties die u daarmee kunnen helpen.

Ook bekijkt PSYTREC of er bijvoorbeeld andere stoornissen zijn, die de behandeling negatief kunnen beïnvloeden. In dat geval wordt eerst intern overlegd wat de behandelmogelijkheden zijn. Het streven van PSYTREC blijft: iedereen met (ernstige en/of complexe) PTSS in behandeling te nemen.

arrow_drop_up arrow_drop_down