EMDR Therapie

EMDR Therapie

EMDR staat voor Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie. EMDR Therapie wordt toegepast bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ofwel traumatische gebeurtenis. Hierbij kunt u onder andere denken aan:
• een ongeval,
• seksueel misbruik,
• andere geweldincidenten.

Meer dan 25 jaar geleden werden de behandelmogelijkheden van EMDR reeds onderzocht. Tegenwoordig is EMDR een volwaardige en zeer effectieve therapeutische methode voor de behandeling van Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS).


EMDR Therapie sessies vinden individueel plaats.

Hoe gaat EMDR Therapie in zijn werk?

Tijdens uw dagelijkse EMDR behandeling vertelt u uw behandelaar over de gevoelens, de beelden en geluiden die door de traumatische ervaring steeds weer bij u naar boven komen. Dit wordt gedaan om informatie over de beleving te verzamelen. Daarna concentreert u zich nogmaals op specifieke details van de gebeurtenis. Dat gebeurt ditmaal in combinatie met een afleidende stimulus. In de meeste gevallen worden hiervoor de vingers van de therapeut voor uw gezicht bewogen. Er wordt u dan gevraagd met de ogen deze bewegingen te volgen. Dit gebeurt in meerdere sets, waarna steeds een pauze volgt. De therapeut zal dan vragen naar uw gevoel. Doorgaans zullen de gedachten, beelden en gevoelens langzaam een andere vorm aannemen. Hierdoor vervaagt langzamerhand de herinnering aan de gebeurtenis. Deze wordt minder helder en voelt daardoor minder emotioneel aan. Het filmpje hieronder geeft het proces weer:

Is EMDR een geschikte optie voor mij?

Voordat EMDR Therapie ingezet wordt, besteden u en PSYTREC uitgebreid aandacht aan uw aanwezige klachten en de oorzaak daarvan. Ook wordt er gekeken naar uw persoonlijke kenmerken, waaronder draagkracht. Aan de hand daarvan wordt bepaald of een gerichte traumabehandeling nodig lijkt en of EMDR Therapie daarvoor kan worden gebruikt.

Heeft u het gevoel dat u niet los kan komen van één of meerdere traumatische herinneringen? Doe dan de PTSS zelftest! Of meldt u hier direct aan.

Let wel: de zelftest is geen vervanging voor de diagnose van een psycholoog of behandelend arts.

arrow_drop_up arrow_drop_down