arrow_drop_up arrow_drop_down

Naastbetrokkenen

Naastbetrokkenen

Naastbetrokkenen

PSYTREC informeert de partner, naastbetrokkene en/of gezinsleden (hierna naastbetrokkenen) van de patiënt zoveel mogelijk over de behandeling en de effecten daarvan. Daarnaast heeft PSYTREC ook oog voor de eventuele behoeften van de naastbetrokkenen van de patiënt. PSYTREC werkt samen met organisaties die het thuisfront kunnen steunen.

Op de zondagavond voorafgaand aan de eerste behandelweek van de 8-daagse behandeling, vindt er een korte bijeenkomst plaats waarin patiënten en hun naastbetrokkenen uitleg krijgen over het behandelprogramma en de effecten daarvan. 

Een week na de INTENSIVE8® behandeling worden de naastbetrokkenen ook uitgenodigd voor de Terugkomdag.

Op deze dag:
• wordt gepresenteerd wat gedaan is gedurende de behandeling en welke resultaten zijn geboekt. De dag is bedoeld als ondersteuning voor de patiënt en zijn/haar naastbetrokkenen bij het zetten van een eerste stap in de nieuwe situatie;
• wordt er uitgelegd wat de partner (naastbetrokkene) kan doen om het proces positief te ondersteunen. Specifieke hulpmiddelen daartoe worden aangereikt;
• wordt er uitgelegd hoe de ‘monitoring’ de komende zes maanden zal plaatsvinden.

Door de landelijke maatregelen rondom het coronavirus, kunnen afwijkingen in het programma voorkomen. Lees hierover meer op de pagina over corona.