arrow_drop_up arrow_drop_down

Heeft u de Zelftest PTSS gedaan?

Het is belangrijk om vooraf te weten of uw symptomen gerelateerd zijn aan PTSS. Hiervoor is een Zelftest PTTS ontwikkeld. Om verder te gaan met uw aanmelding, verzoeken wij u eerst de Zelftest PTSS te doen. Onthoud uw score, deze heeft u later nodig voor uw eventuele aanmelding.


Let wel: de zelftest kan nimmer de diagnose van een arts/psychiater of psycholoog vervangen. Het kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kan zijn van PTSS. Ditzelfde geldt ook voor de symptomen.