Informatie voor verwijzers

Wie zijn wij, wat doen wij

PSYTREC, het Psychotrauma Expertise Centrum B.V., is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). PTSS ontstaat als gevolg van zeer ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van:
• Levensbedreiging,
• Ernstig lichamelijk letsel,
• of een bedreiging van de fysieke integriteit.

PSYTREC heeft als doelstelling om PTSS (ook ernstige en complexe PTSS) kortdurend en zeer intensief te behandelen, zodat onnodig psychisch lijden wordt voorkomen. Patiënten vanaf 18 jaar kunnen voor behandeling worden aangemeld.

Indien er tevens sprake is van verslavingsproblematiek, kan PSYTREC via één van haar partners een aanvullend cq. voorbereidend programma verzorgen. In geval er sprake is van mogelijk interfererende stoornissen, dan zal PSYTREC naar aanleiding van de eerste intake bespreken of uw patiënt in behandeling kan worden genomen. U kunt hierover vooraf contact met PSYTREC opnemen.

PSYTREC heeft haar unieke INTENSIVE8® behandelprogramma ontwikkeld op basis van wetenschappelijke studies, ervaringen in het Verenigd Koninkrijk (Oxford University, U.K.) en de jarenlange ervaring binnen GGZ in Nederland op het gebied van PTSS.

PSYTREC is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ-instelling.

Het Behandelprogramma


Afhankelijk van de hoeveelheid en zwaarte van de trauma’s, is het INTENSIVE8® behandelprogramma  te volgen in vijf dan wel acht behandeldagen.

Vijf - daagse behandeling

5 dagen aaneengesloten behandeling

emdr, exposure, sport en beweging, Psycho-Educatie


Acht - daagse behandeling

2 X 4 dagen aaneengesloten behandeling (binnen 2 weken)

Tussen de modules gaan cliënten drie dagen naar huis

emdr, exposure, sport en beweging, Psycho-Educatie

TERUGKOMDAG

Een week na de laatste behandeldag. Dag voor patiënt en naastbetrokkenen. Afname KIP om resultaten van de behandeling te meten.

SLOTSESSIE

Een week na de Terugkomdag vindt er een laatste gesprek plaats, dat gericht is op de toekomst en eventuele vervolgbehandeling.

Type behandelprogramma’s van PSYTREC

PSYTREC zet met haar INTENSIVE8® behandeling in op een totaalprogramma waarin alle trauma’s aangepakt worden. Het INTENSIVE8® behandelprogramma bestaat uit een viertal onderdelen:

1. Therapie door psycholoog;
2. Afwisselend Exposure en EMDR therapie;
3. Activerend Sport- & Bewegingsprogramma;
4. Psycho-Educatie.

Om de behandeling zo effectief mogelijk in te zetten, is een verblijf op de behandellocatie gedurende de volledige behandeling een vast onderdeel van het behandelprogramma.

Het INTENSIVE8® behandelprogramma staat onder toezicht van professor dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam) en professor dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen). Het behandelteam, bestaande uit psychologen, coaches Sport & Beweging en GGZ verpleegkundigen, is gespecialiseerd in de behandeling van PTSS.


Na behandeling bij PSYTREC

Wanneer de behandeling succesvol is afgerond, roepen herinneringen aan de schokkende gebeurtenissen geen overweldigende emoties meer op en staan ze niet meer centraal in het leven van uw patiënt. Dat betekent echter niet dat de gebeurtenissen en de PTSS geen sporen hebben achtergelaten. Met name bij ernstige en complexe PTSS is het mogelijk dat uw patiënt zijn of haar leven na de behandeling weer opnieuw zal gaan evalueren. Een gevolg daarvan is, dat er ruimte kan ontstaan voor onder andere verdriet en boosheid, vanwege de impact die de stoornis heeft gehad op bijvoorbeeld het gezin en werk. Om die reden is het belangrijk dat er begeleiding is in de vorm van vervolgzorg om deze behandeleffecten op een positieve manier te ondersteunen.

Daarnaast is er in veel gevallen sprake van co-morbide problematiek, zoals een depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Aangezien PSYTREC alleen  PTSS behandelt, is het van belang dat de co-morbide problematiek parallel wordt behandeld. Het is belangrijk dat er voor- en vervolgzorg is door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. De behandeling van uw patiënt bedraagt in totaal gemiddeld een maand (vijf of acht dagen en afrondingsgesprekken). Het is in het belang van uw patiënt dat er tijdens de intakefase al duidelijk is waar en wanneer hij of zij terecht kan voor voor- en vervolgzorg. Tijdens de intakefase bevraagt PSYTREC patiënten daar actief op. Waar het kan en nodig is, adviseert PSYTREC hen daarin. PSYTREC pakt zo haar rol in de ketenzorg op en gaat graag de samenwerking met andere zorgaanbieders aan.


Hoe meldt u een patient aan:

Bent u momenteel huisarts/bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar en wilt u uw patiënt aanmelden voor het INTENSIVE8® behandelprogramma ? U kunt dit doen door het aanmeldformulier in te vullen. Indien u meer informatie wenst kunt u PSYTREC bereiken via 085 – 303 4444.

Werkt u met Zorgdomein, dan kunt u uw patiënt via Zorgdomein aanmelden. Voorafgaand aan de aanmelding kan uw patiënt de PTSS Zelftest met uw hulp invullen. Nadat PSYTREC een (originele) verwijsbrief heeft ontvangen, neemt PSYTREC contact op met uw patiënt voor een eerste telefonische intake. Daaropvolgend wordt een afspraak gemaakt voor het eerste persoonlijke intakegesprek. Deze verwijsbrief dient de volgende gegevens bevatten (conform de minimale eisen van NZa):

• Gericht aan PSYTREC i.v.m. goedkeuring
• Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen);
• Naam en functie van de verwijzer;
• AGB-code van de verwijzer;
• Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer;
• Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
• Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-5 code of op een andere manier);
• Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.


Verschil aanmelding via Zorgdomein of via zorgverlener met een verwijsbrief:

Wanneer u uw patiënt via Zorgdomein aanmeldt, dan hoeft uw patiënt geen aanmelding via de website te doen.

Wanneer u uw patiënt een verwijsbrief geeft, dient uw patiënt de Zelftest te doen en zich via de website aan te melden.


De verwijsbrief kan gestuurd worden naar:

Psychotrauma Expertise Centrum B.V.
T.a.v. de cliëntenadministratie
Prof. Bronkhorstlaan 2
3723 MB Bilthoven

De aanmeldwachttijd is maximaal twee werkweken. De behandelingswachttijd is maximaal zes werkweken. Deze wachttijden gelden, tenzij anders met de patiënt is afgesproken.

Kosten

Het INTENSIVE8® behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent dat de patiënt het wettelijk verplichte eigen risico (2018: € 385,-) betaalt. Indien de patiënt met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico.

Daarnaast vraagt PSYTREC van cliënten die zich vanaf 1 december 2018 aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein (bij de huisarts of psychiater) een eigen bijdrage van €275,-. Deze bijdrage geldt alleen indien de patiënt de behandelovereenkomst heeft getekend en dus bij PSYTREC in behandeling komt. Mocht tijdens de intakegesprekken blijken dat de hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling niet op elkaar aansluiten, dan wordt deze eigen bijdrage niet in rekening gebracht.

De patiënt is vrijgesteld van de eigen bijdrage indien:

• de patiënt verzekerd is met een restitutiepolis.

• de zorgverzekeraar een contract heeft met PSYTREC. De patiënt dient hierover zelf contact op te nemen met zorgverzekeraar.

• de patiënt kan aantonen dat hij/zij door middel van de beschikking van de gemeente bijstand is toegekend.

Voor uitgebreide informatie over de onderdelen van het behandelprogramma zie PTSS Behandeling.