INTENSIVE8® 

behandelprogramma

INTENSIVE8® 

PTSS-behandelprogramma

INTENSIVE8® 

behandelprogramma

PSYTREC heeft twee typen behandelprogramma’s. Afhankelijk van de hoeveelheid en zwaarte van de trauma’s kunt u ingedeeld worden in het zogenaamde INTENSIVE8® online behandelprogramma van 1 tot 4 dagen of het INTENSIVE8® behandelprogramma (deels) op een behandellocatie van 8 dagen.

1 tot 4 - daagse online behandeling

1 tot 4 dagen aaneengesloten online behandeling

EMDR, Exposure, Activerend Sport- en bewegingsprogramma,
Psycho-Educatie


8 - daagse behandeling

2 X 4 dagen aaneengesloten behandeling (binnen 2 weken)

Deels op locatie (de eerste 4 dagen) en deels online (de tweede 4 dagen)
of volledig op locatie

EMDR, Exposure, Activerend Sport- en bewegingsprogramma,
 Psycho-Educatie

TERUGKOMDAG

Een week na de laatste behandeldag.
 (Online) dag voor u en uw naastbetrokkenen. Afname KIP om resultaten van de behandeling te meten. De Terugkomdag is een verplicht onderdeel van de
 INTENSIVE8® behandeling.

SLOTGESPREK

Aansluitend op de Terugkomdag vindt er een laatste gesprek plaats, dat gericht is op de toekomst en eventuele vervolgbehandeling. Het Slotgesprek is een verplicht onderdeel van de INTENSIVE8® behandeling.


Type behandelprogramma’s van PSYTREC

PSYTREC zet in op een kortdurende en intensieve behandeling van PTSS, waarin alle trauma’s aangepakt worden. Het INTENSIVE8® behandelprogramma is dus een totaalprogramma en buitengewoon geschikt voor de behandeling van ernstige en complexe PTSS. In het behandelprogramma wordt niet geschuwd om door te pakken, ook als dat ‘pijn’ doet. Of zoals een oud-patiënt het verwoordde: “Ze gaan door tot alle splinters eruit zijn”.

Tijdens de intakegesprekken wordt een behandelplan met u opgesteld. U krijgt uw behandelplan aan het eind van deze intake mee naar huis. In uw behandelplan staat uw hulpvraag. In het zogenaamde Rode Draad Formulier staan de doelen waar uw behandeling zich op gaat richten. Ook vindt u in uw behandelplan informatie over de onderdelen van de behandeling: EMDR, Exposure, het Activerend Sport- & Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie.

De INTENSIVE8 behandeling bestaat uit een 1 tot 4 daags online behandelprogramma of een 8 daagse behandelprogramma (deels) op locatie. Voor beide behandelprogramma’s geldt dat u elke ochtend en elke middag een EMDR én een Exposure behandeling krijgt. Tussen deze behandelingen door is er het Activerend Sport- en Bewegingsprogramma, waarna de dag eindigt met Psycho-Educatie. Een behandeldag bij PSYTREC duurt van 07.30 uur – 21.45 uur. Het 1 tot 4 daagse online behandelprogramma volgt u vanuit thuis of een locatie naar uw keuze, het 8 daagse behandelprogramma volgt u òf de eerste 4 dagen live vanaf de behandellocatie en de tweede 4 dagen online vanuit huis of een locatie naar uw keuze of beide 4 dagen vanaf de behandellocatie.

Enkele dagen voor de start van het 1 tot 8-daagse online behandelprogramma vindt (online) een ontvangst meeting plaats, waarin u uitleg krijgt over:
 • de behandeling;
 • enkele praktische zaken.

Uiteraard is er bij de startbijeenkomst gelegenheid om vragen te stellen.

U start uw behandeling met een groep medepatiënten die tegelijkertijd met u de behandeling starten. De EMDR en Exposure behandelingen worden individueel uitgevoerd. Het Activerende Sport- & Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie worden in groepsverband uitgevoerd.

PSYTREC heeft als doel om tot betere behandelresultaten van PTSS te komen. Zij doet dit onder andere door het toewijzen van verschillende behandelaren. Dit voorkomt dat er een (hechte) band ontstaat tussen u en uw behandelaar. De Regiebehandelaar van de intake is, waar mogelijk, ook uw Regiebehandelaar tijdens uw behandeling. De Regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk en coördineert uw behandelprogramma. Indien uw vaste Regiebehandelaar onverhoopt niet beschikbaar is, zal één van de andere Regiebehandelaren diens taak overnemen. Een dergelijke aanpassing zal in overleg met u plaatsvinden.

Elke dag vindt tussen de middag een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. Alle bij u betrokken behandelaars bespreken de effecten van uw behandeling van de ochtend in relatie tot het totale behandelprogramma. Van daaruit vindt er overdracht van de behandeling plaats aan de behandelaar van de middag. Tijdens het MDO kan meningsvorming en besluitvorming plaatsvinden omtrent op- of afschalen van uw behandeling.

De Regiebehandelaar bespreekt het uiteindelijke besluit met u. Dit kan leiden tot een bijstelling van uw behandelprogramma.

Kenmerkend voor de aanpak en therapieën van PSYTREC is de no-nonsense houding van de behandelaren en de duidelijke routine en structuur in het (dag)programma. Zodoende weet u waar u aan toe bent en kunt u zich van daaruit concentreren op uw herstel.

Kosten

Het INTENSIVE8® behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent dat uhet wettelijk verplichte eigen risico (2020 en 2021: € 385,-) betaalt. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico.

Daarnaast vraagt PSYTREC van cliënten die zich aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein (bij uw huisarts of psychiater) wanneer het behandelprogramma op locatie plaatsvindt een eigen bijdrage om de overnachtingskosten te dekken. Overnachten wordt zeer sterk aangeraden aangezien de behandeldagen van 7 u ’s ochtends tot 22 u ’s avonds duren. De eigen bijdrage bedraagt €35,- per overnachting (inclusief ontbijt), voor een 8-daagse behandeling volledig op locatie bedraagt dit in totaal €275,-. Voor de online behandelingen wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

U bent vrijgesteld van de eigen bijdrage indien:
 • U kan aantonen dat u onder de bijstandsnorm valt;
 • U kan aantonen dat u onder bewind voering staat.

Voor uitgebreide informatie over de onderdelen van het behandelprogramma zie PTSS Behandeling.

arrow_drop_up arrow_drop_down