INTENSIVE8® 

behandelprogramma

INTENSIVE8® 

PTSS-behandelprogramma

INTENSIVE8® 

behandelprogramma

PSYTREC heeft twee typen behandelprogramma’s. Afhankelijk van de hoeveelheid en zwaarte van de trauma’s kunnen patiënten ingedeeld zijn in het zogenaamde INTENSIVE8® behandelprogramma van 5 of van 8 dagen.

Vijf - daagse behandeling

5 dagen aaneengesloten behandeling

EMDR, Exposure, Sport- en bewegingsprogramma, Psycho-Educatie


Acht - daagse behandeling

2 X 4 dagen aaneengesloten behandeling (binnen 2 weken)

Tussen de modules gaan cliënten drie dagen naar huis

EMDR, Exposure, Sport- en bewegingsprogramma, Psycho-Educatie

TERUGKOMDAG

Een week na de laatste behandeldag. Dag voor patiënt en naastbetrokkenen. Afname KIP om resultaten van de behandeling te meten.

SLOTSESSIE

Een week na de Terugkomdag vindt er een laatste gesprek plaats, dat gericht is op de toekomst en eventuele vervolgbehandeling.

Type behandelprogramma’s van PSYTREC

PSYTREC zet in op een kortdurende en intensieve behandeling van PTSS, waarin alle trauma’s aangepakt worden. Het INTENSIVE8® behandelprogramma is dus een totaalprogramma en buitengewoon geschikt voor de behandeling van ernstige en complexe PTSS. In het behandelprogramma wordt niet geschuwd om door te pakken, ook als dat ‘pijn’ doet. Of zoals een oud-patiënt het verwoordde: “Ze gaan door tot alle splinters er uit zijn”.

Tijdens de intakegesprekken wordt een behandelplan met u opgesteld. U krijgt uw behandelplan aan het eind van deze intake mee naar huis. In uw behandelplan staat uw hulpvraag terug. In het zogenaamde Rode Draad Formulier staan de doelen waar de behandeling zich op gaat richten. Ook vindt u in uw behandelplan informatie over de onderdelen van de behandeling: EMDR, Exposure, het Sport- & Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie.

Het behandelprogramma bestaat het uit één of twee modules. Voor beide modules geldt dat u elke ochtend en elke middag een EMDR én een Exposure behandeling krijgt. Tussen deze behandelingen door is er het Activerend Sport- en Bewegingsprogramma, waarna de dag eindigt met Psycho-Educatie. Een behandeldag bij PSYTREC duurt van 07.30 uur – 21.45 uur. In het behandelcentrum is ruimte om gedurende de INTENSIVE8® behandeling te overnachten. Gezien het zware en intensieve programma wordt dit aangeraden.

U en uw familie/naastbetrokkenen worden de avond voor de start van uw behandeling uitgenodigd om naar het behandelcentrum te komen. Tijdens het inchecken krijgt u een overzicht/dagindeling van uw behandelingen. Verder staan uitleg over de behandeling en enkele praktische zaken op deze avond centraal. Uw naastbetrokkenen krijgen informatie over wat zij kunnen verwachten wanneer u weer thuiskomt. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

U start uw behandeling met een groep medepatiënten die tegelijkertijd met u de behandeling starten. De EMDR en Exposure behandelingen worden individueel uitgevoerd. Het Activerende Sport- & Bewegingsprogramma en Psycho-Educatie worden in groepsverband uitgevoerd. U treft uw medepatiënten tijdens het ontbijt, de lunch en het diner.

PSYTREC heeft als doel om tot betere behandelresultaten van PTSS te komen. Zij doet dit onder andere door het toewijzen van verschillende behandelaren. Dit voorkomt dat er een (hechte) band ontstaat tussen u en uw behandelaar. De Regiebehandelaar van de intake is, waar mogelijk, ook uw Regiebehandelaar tijdens uw behandeling. De Regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk en coördineert uw behandelprogramma. Indien uw vaste Regiebehandelaar onverhoopt niet beschikbaar is, zal één van de andere Regiebehandelaren diens taak overnemen. Een dergelijke aanpassing zal in overleg met u plaatsvinden.

Elke dag vindt tussen de middag een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. Alle bij u betrokken behandelaars bespreken de effecten van uw behandeling van de ochtend in relatie tot het totale behandelprogramma. Van daaruit vindt er overdracht van de behandeling plaats aan de behandelaar van de middag. Tijdens het MDO kan meningsvorming en besluitvorming plaatsvinden omtrent op- of afschalen van uw behandeling.

De Regiebehandelaar bespreekt het uiteindelijke besluit met u. Dit kan leiden tot een bijstelling van uw behandelprogramma.

Kenmerkend voor de aanpak en therapieën van PSYTREC is de no-nonsense houding van de behandelaren en de duidelijke routine en structuur in het (dag)programma. Zodoende weet u waar u aan toe bent en kunt u zich van daaruit concentreren op uw herstel.

Kosten

Het INTENSIVE8® behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten (ook als PSYTREC geen contract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten). Dit betekent dat de patiënt het wettelijk verplichte eigen risico (2018: € 385,-) betaalt. Indien de patiënt met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico.

Daarnaast vraagt PSYTREC van cliënten die zich vanaf 1 december 2018 aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein (bij de huisarts of psychiater) een eigen bijdrage van €275,-. Deze bijdrage geldt alleen indien de patiënt de behandelovereenkomst heeft getekend en dus bij PSYTREC in behandeling komt. Mocht tijdens de intakegesprekken blijken dat de hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling niet op elkaar aansluiten, dan wordt deze eigen bijdrage niet in rekening gebracht.

De patiënt is vrijgesteld van de eigen bijdrage indien:

• de patiënt verzekerd is met een restitutiepolis.

• de zorgverzekeraar een contract heeft met PSYTREC. De patiënt dient hierover zelf contact op te nemen met zorgverzekeraar.

• de patiënt kan aantonen dat hij/zij door middel van de beschikking van de  gemeente bijstand is toegekend.

Voor uitgebreide informatie over de onderdelen van het behandelprogramma zie PTSS Behandeling.