arrow_drop_up arrow_drop_down

Klachten

Klachten

Wanneer een patiënt een klacht heeft, is het belangrijk dat deze gehoord wordt en dat er snel naar een oplossing gezocht wordt. Daar zijn de patiënt èn PSYTREC bij gebaat. PSYTREC is ervan overtuigd dat oplossingen zo snel mogelijk op een laagdrempelig niveau gerealiseerd kunnen worden. Om een eventuele klacht goed op te vangen, heeft PSYTREC een klachtenprocedure opgesteld.

PSYTREC Klachtenprocedure

Het ingevulde klachtenformulier kunt u sturen naar: klachtensecretariaat@psytrec.com