Klachten

Klachten

Wanneer u een klacht heeft, is het belangrijk dat deze gehoord wordt en dat er samen met u zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht wordt. Daar bent u èn PSYTREC bij gebaat. PSYTREC is ervan overtuigd dat oplossingen zo snel mogelijk op een laagdrempelig niveau gerealiseerd kunnen worden en streeft er naar om eventueel beschadigd vertrouwen weer te herstellen. Om een klacht goed op te vangen, heeft PSYTREC een klachtenprocedure opgesteld.

PSYTREC Klachtenprocedure

Het ingevulde klachtenformulier kunt u sturen naar: klachtensecretariaat@psytrec.nl


arrow_drop_up arrow_drop_down