Herstellen van complexe ptss

Herstellen van complexe ptss

Als u te maken heeft gehad met een traumatische gebeurtenis en deze niet op een goede manier verwerkt, dan kunt u te maken krijgen met trauma of posttraumatisch stress syndroom (ptss). Ptss komt voor in twee verschillende varianten; enkelvoudig trauma en meervoudig of complex trauma. Enkelvoudige ptss is over het algemeen gerelateerd aan een enkele gebeurtenis, terwijl een complexe ptss gerelateerd is een een reeks gebeurtenissen. U vraagt zich misschien af of ptss ooit over gaat, maar herstellen van ptss is goed te doen, als u hiervoor de juiste behandeling krijgt. Veelvoorkomende behandelingen bij complexe ptss zijn psychotherapie en EMDR therapie, eventueel in combinatie met medicatie.

Hoewel ptss symptomen overeenkomen met de symptomen van complexe ptss, kunnen de laatste extremer zijn en langer aanhouden. Wanneer iemand gedurende een langere periode trauma heeft meegemaakt, kan een arts de diagnose complexe ptss geven. Het gaat hierbij met name om langdurig fysiek, seksueel of emotioneel misbruik. We geven hieronder een opsomming van enkele voorbeelden van trauma dat complexe ptss kan veroorzaken:

• Verwaarlozing in de kindertijd;
• Ervaren van misbruik op jonge leeftijd;
• Het ervaren van huiselijk geweld;
• Het ervaren van mensenhandel;
• Krijgsgevangene zijn;
• Leven in een regio die is getroffen door oorlog.

Herstellen van complexe ptss; is het een aparte aandoening?


Complexe ptss is een relatief recent concept. De ICD (International Classification of Diseases) identificeert complexe ptss wel als een afzonderlijke aandoening, terwijl de DSM-5 dat nog niet doet. Een persoon met complexe ptss kan last krijgen van ptss symptomen náást de symptomen die kenmerkend zijn voor iemand met ptss. Veel voorkomende symptomen van ptss en complexe ptss zijn:

• Herbeleven van het trauma door middel van nachtmerries en flashbacks;
• Het vermijden van situaties die aan het trauma doet herinneren;
• Misselijkheid of duizeligheid bij herinnering aan het trauma;
• Hyperarousal; het verkeren in een continue staat van hoge alertheid;
• Geloven dat de wereld een gevaarlijke plek is;
• Verlies van vertrouwen in zichzelf en in anderen;
• Concentratieproblemen en moeite met slapen;
• Schrikken van harde geluiden.

Herstellen van complexe ptss; wat zijn de mogelijkheden?


Herstellen van ptss is mogelijk, helemaal met een goede behandelmethode. Behandelingen die veelvuldig ingezet worden bij complexe ptss zijn psychotherapie en EMDR therapie, eventueel in combinatie met medicatie.

Exposure Therapie


Individuele therapie, alsmede groepstherapie, kan helpen bij het behandelen van complexe ptss. In Exposure Therapie worden de gevoelens aan de traumatische gebeurtenis tot in detail terug gehaald. Slachtoffers van trauma zijn vaak geneigd om het trauma te verdringen en vooral niet te praten of te denken aan de allermoeilijkste momenten. Door Exposure Therapie in te zetten leert het slachtoffer in te zien, dat er niets meer kan gebeuren als de gevoelens teruggehaald worden. De gevoelens zijn slechts een herinnering aan de traumatische gebeurtenis. Door dit te beseffen zullen de emotionele gevoelens van het slachtoffer minder heftig worden en zal de angst op den duur verdwijnen.

EMDR therapie


Ook EMDR therapie kan ingezet worden om mensen te helpen met het herstellen van complexe ptss. Na een gedegen voorbereiding en oefening zal de therapeut aan het slachtoffer vragen om de traumatische herinnering op te roepen. Nu wordt er echter gebruik gemaakt van een afleiding. In veel gevallen is dit de hand van de therapeut, maar het kan ook door middel van geluiden. U hoort dan via een koptelefoon afwisselend een tikje in uw rechter-, en linkeroor. Als de EMDR therapie effectief is, zal het u helpen om u ongevoelig te maken voor het trauma, met als resultaat dat u eraan terug kunt denken zonder een negatieve reactie.
arrow_drop_up arrow_drop_down