Angst en trauma

Angst en trauma

Heeft u te maken gehad met een schokkende gebeurtenis? Heeft u sinds het voorval last van gespannenheid en prikkelbaarheid? Vermijdt u zaken (personen, plaatsen of situaties) die u herinneren aan de traumatische ervaring? Heeft u last van opdringende herinneringen en nachtmerries of flashbacks, die u de situatie doen herbeleven?

Als u na een traumatische gebeurtenis last heeft van deze symptomen, dan kan het zijn dat u te maken heeft met posttraumatische stress of een posttraumatisch stress syndroom. Angst en trauma zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij ptss en het is dan ook erg belangrijk dat u hulp zoekt. Een ptss diagnose kan gesteld worden door een psychotherapeut.

Angst en trauma; wat heeft het met elkaar te maken?


Bij de meeste mensen gaan de klachten na een nare gebeurtenis vanzelf weer over. Het trauma wordt verwerkt en het leven wordt weer opgepakt. Als u het trauma niet op een goede manier kunt verwerken, dan kunt u last krijgen van posttraumatische stress of ptss. Als de klachten langer dan een maand aanhouden wordt gesproken van chronische ptss. In sommige gevallen kunnen de klachten ook pas jaren na het trauma ontstaan. Een chronische ptss behandeling is dan een verstandige keuze.

Angst en trauma worden vaak genoemd in één zin en dat komt omdat ptss een angststoornis is. Uw angst is namelijk niet direct weg na het trauma. Uw lichaam en geest zijn constant gespannen en waarschuwen u voor een gevaar dat allang geweken is. Omdat u zich bedreigd voelt, heeft u de behoefte om u terug te trekken. U kunt hierdoor uw grip verliezen op het leven. Daarnaast kunt u last hebben van herinneringen en flashbacks aan het trauma en vertoont u vermijdingsgedrag. U wilt op geen enkele manier herinnerd worden aan het trauma.

Angst en trauma onlosmakelijk met elkaar verbonden


Als u last heeft van ptss dan heeft u te maken met verschillende lichamelijke en psychische klachten. Deze klachten worden onderverdeeld in drie groepen; spanning, herbeleving en vermijding. Een van de belangrijkste kenmerken van ptss is de realistische herbeleving. Hier kunt u zich erg angstig door voelen. Herinneringen aan de traumatische gebeurtenis kunnen hetzelfde effect hebben. Hierdoor bent u sneller geneigd om bepaalde plaatsen, mensen of situaties te vermijden. Ook kunt u meer gespannen zijn dan voorheen; dit uit zich bijvoorbeeld in prikkelbaarheid.

Wat is het verschil met andere stoornissen?

De symptomen van ptss lijken erg veel op andere psychische stoornissen. Een ptss is echter altijd het directe gevolg van een traumatische gebeurtenis. Als het gaat om andere psychische stoornissen dan kan een negatieve gebeurtenis ook een rol spelen bij deze stoornis, al zal de stoornis niet het resultaat zijn van de traumatische gebeurtenis. Bij ptss wordt het trauma zelf ook niet vermeden, maar de herinnering aan het trauma.

Wat kunnen de oorzaken zijn van ptss?


Ptss ontstaat na het meemaken van een traumatische ervaring. Het is echter niet zo dat iedereen die een trauma meemaakt last krijgt van posttraumatische stress. Bij het ontwikkelen van een posttraumatisch stress syndroom zijn een aantal factoren belangrijk. Allereerst is de aard van de gebeurtenis belangrijk, als ook hoelang het geduurd heeft. De biologische factoren spelen een rol, maar ook de draagkracht van het slachtoffer.

Angst en trauma, hoe wordt het behandeld?


De eerste stap richting het herstellen van ptss is het onder ogen zien van uw trauma. U kunt hiervoor de hulp inschakelen van een psycholoog. Samen met uw psycholoog roept u uw trauma op en gaat u op zoek naar uw vermijdingsreacties. Het uiteindelijke doel van de therapie is dat u stopt met het vermijden van personen, plaatsen en situaties die u doen herinneren aan het trauma. Uw angst zal hierdoor afnemen. De meest gekozen behandelmethodes bij complexe ptss zijn EMDR therapie en cognitieve gedragstherapie.

Professionele hulp zoeken is erg belangrijk als u ptss heeft. Psytrec kan u helpen om uw leven weer op de rit te krijgen. Psytrec is de enige GGZ organisatie in Nederland die van alle behandelde cliënten de behandelresultaten op een nauwkeurige manier bijhoudt en haar unieke behandelmethode wetenschappelijk onderbouwt. De behandelmethodes zijn effectief, intensief en kort van duur.
arrow_drop_up arrow_drop_down