Hoe herken je een trauma?

Hoe herken je een trauma?

Een traumatische gebeurtenis wordt per persoon verschillend ervaren. Dit heeft niet alleen te maken met de aard en de lengte van de gebeurtenis, maar ook met hoe de persoon met de traumatische gebeurtenis omgaat. Wanneer een trauma goed verwerkt wordt, is er vaak niets aan de hand, maar als u niet in staat bent om het trauma te verwerken, dan ontstaat ptss – het posttraumatisch stress syndroom. Dit is bijvoorbeeld het geval bij jeugdtrauma. Mensen die te maken hebben gehad met jeugdtrauma, bijvoorbeeld langdurig seksueel of lichamelijk misbruik, kunnen hier op latere leeftijd nog last van krijgen. Maar hoe kunt u een trauma nu herkennen?

Er kunnen meerdere oorzaken zijn van trauma en hierin wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudig trauma en meervoudig trauma. Bij een enkelvoudig trauma heeft het slachtoffer last van klachten naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis die eenmalig was, zoals een ongeluk, een aanranding of een brand. Van meervoudig trauma is sprake als de traumatische gebeurtenis langer aanhield, zoals bijvoorbeeld het geval is bij misbruik. Lichamelijke klachten na trauma zijn veelvoorkomend. In dit artikel bespreken we de belangrijkste klachten die het herkennen van een trauma gemakkelijker maken.

Hoe herkent u een trauma? Symptomen, oorzaken en gevolg


De oorzaken van trauma zijn divers. De definitie van trauma wordt omschreven als een emotionele reactie die het slachtoffer heeft op een gebeurtenis die extreem negatief is. Trauma is een natuurlijke reactie op een verschrikkelijke gebeurtenis; toch kunnen de gevolgen van trauma zo ernstig zijn, dat het slachtoffer het vermogen verliest om een normaal leven te leiden. Als dit het geval is, kan psychologische hulp uitkomst bieden. Maar hoe weet u of u een trauma heeft? Wat zijn de symptomen van trauma en wat kunnen de gevolgen zijn? Hoe lang duurt trauma verwerking?

U kunt een trauma herkennen aan gedesoriënteerd gedrag; u bent in shock, teruggetrokken, niet in staat om te reageren en u heeft last van nachtmerries. Daarnaast kunt u last hebben van lichamelijke klachten, zoals duizeligheid, een slechte concentratie, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen.

Hoe ontstaat een trauma?


Een trauma wordt veroorzaakt door een negatieve gebeurtenis die zo overweldigend is, dat het een negatief effect heeft op de emotionele en mentale stabiliteit van de betrokken persoon. De oorzaken van trauma kunnen fysiek van aard zijn, maar ook psychologisch. Veelvoorkomende oorzaken van trauma zijn onder andere verkrachting, een ernstige ziekte of letsel, huiselijk geweld, het overlijden van een dierbare of getuige zijn van een geweldsdelict.

De symptomen en de oorzaken van een trauma zijn verschillend, maar toch kunt u een trauma herkennen aan een aantal basale tekenen. Iemand die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, zal vaak gedesoriënteerd lijken en geschokt. Mogelijk reageert de persoon niet zoals hij/ zij normaal zou doen bij het aangaan van een gesprek. Ook zal het slachtoffer zich terugtrekken of geestelijk niet aanwezig zijn. Angst is ook een teken van trauma. Angst als gevolg van een traumatische gebeurtenis manifesteert zich vaak in flashbacks en nachtmerries, prikkelbaarheid, duizeligheid, stemmingswisselingen en een slechte concentratie.

Deze symptomen van trauma komen veel voor, maar ze zijn niet uitputtend voor het slachtoffer. Iedereen reageert anders op trauma. Het komt zelfs voor dat trauma voor familie en naaste vrienden onmerkbaar is. Het kan soms dagen, maanden of jaren duren voordat het trauma zich manifesteert. Een traumatische ervaring verwerken is heel erg belangrijk om te voorkomen dat er later lichamelijke en/of psychische problemen ontstaan.

Hoe herkent u een trauma? De emotionele symptomen


Een trauma manifesteert zich zowel lichamelijk als emotioneel. Veelvoorkomende emotionele symptomen die voorkomen na een traumatische gebeurtenis zijn woede, ontkenning, emotionele uitbarstingen en verdriet. De effecten van trauma, of het nu gaat om lichamelijke of psychische klachten, kunnen plaatsvinden over een korte periode, maar het komt ook voor dat de problemen zich pas manifesteren na een aantal jaren. Om permanentie te voorkomen is het belangrijk dat eventuele effecten van de traumatische gebeurtenis onmiddellijk verholpen worden. Een slachtoffer zal eerder succesvol en volledig herstellen wanneer het trauma direct na de gebeurtenis wordt aangepakt. De lange termijn effecten van trauma zijn vaak ernstiger dan de korte termijn effecten, al kunnen ze vergelijkbaar zijn.

Hoe herkent u een trauma? De lichamelijke symptomen


Zoals eerder aangegeven kan trauma zich zowel emotioneel als fysiek manifesteren. Fysieke tekenen van een traumatische gebeurtenis zijn bijvoorbeeld lethargie, bleekheid, vermoeidheid, een verhoogde hartslag en slechte concentratie. Ook kan het slachtoffer last hebben van paniekaanvallen of angstaanvallen, of kan niet goed omgaan met bepaalde omstandigheden. De fysieke symptomen van een traumatische gebeurtenis kunnen net zo alarmerend en reëel zijn als die van een ziekte of letsel. Hoe lang het duurt voordat een trauma verwerkt is verschilt per persoon. De ene persoon zal het op een natuurlijke manier verwerken, terwijl een ander psychotherapie en misschien EMDR therapie nodig heeft. Over het algemeen wordt gesteld dat wanneer de klachten binnen een maand verdwijnen, er geen sprake is van een posttraumatisch stress syndroom. Houden de klachten langer dan een maand aan, dan is de kans op ptss groter en is behandeling noodzakelijk.

arrow_drop_up arrow_drop_down