Onverwerkt trauma symptomen

Onverwerkt trauma symptomen

Een psychisch trauma, ook wel een psychotrauma genoemd, ontstaat door het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Vanuit het Grieks vertaalt trauma letterlijk als wond; we spreken bij een traumatische ervaring dan ook van een psychische wond. Als een situatie (levens)bedreigend of overweldigend is, dan kunnen we getraumatiseerd raken. Een posttraumatisch stress syndroom (ptss) kan dan het gevolg zijn, maar hoe kunt u nu weten dat u een trauma heeft? En wat zijn de symptomen van een onverwerkt trauma?

Dit zijn de symptomen van onverwerkt trauma


Heeft u een emotionele of mentale wond, en wordt deze niet geheeld, dan kan dit ervoor zorgen dat het trauma uw verdere levensloop beïnvloedt. Jaren na de traumatische gebeurtenis kunt u nog last hebben van verdriet, verstijvende angst, frustratie of machteloosheid. Het is daarom belangrijk dat u hulp zoekt als u weet dat u een trauma heeft.

Ptss kan ervoor zorgen dat u in het dagelijkse leven steeds weer onbewust herinnerd wordt aan het trauma. Dit activeert het ‘fight/flight’ mechanisme, waardoor u veel last kunt krijgen van stress en andere klachten.

Psychische en lichamelijke klachten


Als u te maken heeft met onverwerkt trauma, dan kan zich dit uiten in verschillende lichamelijke en psychische klachten. U kunt bij psychische klachten bijvoorbeeld denken aan depressie, angsten en compulsief en obsessief gedrag. Ook kan onverwerkt trauma ervoor zorgen dat u lichamelijke klachten krijgt; u kunt er soms zelfs ziek van worden. In veel gevallen kan de link niet worden gelegd naar de eerdere traumatische gebeurtenis en hoe u daarmee om bent gegaan. Gelukkig zijn er diverse methoden ontwikkeld om een traumatische gebeurtenis te verwerken, bijvoorbeeld met EMDR therapie. Zelfs gebeurtenissen die u zich niet meer kunt herinneren, maar waar u wel de klachten van ervaart, kunnen opgespoord worden en verwerkt.

arrow_drop_up arrow_drop_down