Trauma hersenen

Trauma hersenen

De oorzaak van ptss syndroom is een traumatische ervaring die buitengewoon schokkend en heftig is. Voorbeelden hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn een ernstige verwonding of een dreigende plotselinge dood, maar ook interpersoonlijk geweld als verkrachting of beroving. Er wordt gesproken van chronisch trauma als de heftige gebeurtenis langere tijd heeft aangehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij seksueel, lichamelijk of emotioneel misbruik, of emotionele verwaarlozing.

Patiënten met ptss syndroom beleven de traumatische gebeurtenis keer op keer, dit wordt herbeleven genoemd. Pijnlijke herinneringen komen (onvrijwillig) terug via flashbacks en nachtmerries. Ook zullen patiënten situaties, mensen en plaatsen vermijden die ze aan de traumatische gebeurtenis doet denken. Traumaverwerking is erg belangrijk om klachten op de lange termijn te voorkomen.

Trauma verandert de structuur van de hersenen


Uit hersenonderzoek blijkt dat er veranderingen in de hersenen kunnen plaatsvinden als gevolg van trauma. Wanneer een persoon zich bedreigd voelt of een schokkende gebeurtenis meemaakt, zal deze persoon op instinct signalen gaan uitzenden naar anderen voor hulp. Blijft hulp uit terwijl het gevaar wel blijft bestaan, dan zullen oudere hersengebieden aan het werk gaan, de zogenaamde emotionele hersenen. Deze hersenen bestaan uit reptielenhersenen en zoogdierhersenen. Er wordt dan overgeschakeld op een primitieve manier van overleven; vluchten, vechten of verstijven. De motor van deze reacties zijn onze stresshormonen. Als een kind of een volwassene getraumatiseerd is, dan wordt de stressreactie chronisch. Het alarmsysteem in de hersenen raakt hierdoor verkeerd afgesteld.

Jeugdtrauma en hersenen


Wetenschappers hebben ontdekt dat slachtoffers van misbruik op jonge leeftijd in een groot gedeelte van de hersenen een dunnere myelineschede hadden. Op moleculair niveau bleek er sprake te zijn van een abnormale ontwikkeling die de cellen beïnvloedt die betrokken zijn bij de productie van myeline. Dit kan verklaren waarom slachtoffers van misbruik hun emoties anders verwerken en vaker te maken hebben met verslavende middelen.
arrow_drop_up arrow_drop_down