Page content

PTSS diagnose

Heeft u te maken gehad met een schokkende, traumatische gebeurtenis? Dan zou het heel goed kunnen dat u hiervan nog altijd de impactvolle gevolgen ervaart. Dit kan zo erg zijn dat de herinneringen aan het trauma nog altijd zorgen voor een overweldigend gevoel van angst en stress waardoor dagelijks functioneren niet meer naar behoren lukt. De kans is dan groot dat PTSS diagnose passend zou zijn. Om erachter te komen of uw symptomen overeen komen met het ziektebeeld PTSS zal eerst gesproken worden met een psycholoog of psychiater.

Wat is passend bij een PTSS diagnose?

Om te beoordelen of uw klachten passend zijn bij PTSS, worden de kenmerken hiervan uitgevraagd tijdens een gesprek. Vaak wordt hiernaast gebruik gemaakt van psychologische testen en interviews. De criteria voor een diagnose PTSS zijn beschreven in de DSM-5, welke een internationaal gebruikte methode vormt voor het diagnosticeren van psychische klachten. Een diagnose voor posttraumatische stress kan al gesteld worden na een kortdurend trauma. Tijdens het diagnostisch proces zal gekeken worden naar irrationele angst, herbeleving van het trauma, vermijding van bepaalde situaties en veranderingen in cognities en emoties, zoals depressie symptomen.

Wat is het vervolg na een PTSS diagnose?

Indien een PTSS gediagnosticeerd wordt zal vervolgens gekeken worden naar behandelopties. Nadat de methode en duur hiervan zijn bepaald zal er een behandeltraject starten. Een veel toegepaste optie is EMDR therapie. Tijdens deze therapie worden eerst alle trauma gerelateerde details uitgevraagd, waarna de focus komt te liggen op specifieke details en gebruik wordt gemaakt van een afleidende stimulus. Deze stimulus zou moeten zorgen voor een reductie in negatieve gevoelens en emoties. Meerdere sessies worden hiervoor doorlopen.

Indien u vermoed PTSS te hebben kunt u de zelftest doen voor een mogelijk PTSS. Of meld u hier direct aan. Let wel: dit is geen officiële diagnose.