PTSS Symptomen

Wil het slapen maar niet lukken?         Bent u het bang zijn zat?        Wordt uw wereld steeds kleiner? 

PTSS, wat is het?

Als personen een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt, ontstaat een psychische verwonding die stress veroorzaakt. Deze verwonding heet Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Voorbeelden van zeer ernstige stress gevende situaties zijn:

• levensbedreiging;
• ernstig lichamelijk letsel; 
• mishandeling.

PTSS kan iedereen treffen en belemmert vaker wel dan niet het normaal functioneren in het dagelijks leven. PTSS uit zich met diverse lichamelijke en psychische klachten.

Symptomen bij PTSS zijn:

Gevoelens van angst, spanning en onrust die na de gebeurtenis zijn begonnen.

De gebeurtenis heeft intense afschuw, angst of hulpeloosheid opgeroepen.

Het continu herbeleven van de traumatische gebeurtenis. Steeds weer beleeft de persoon alles alsof het opnieuw gebeurt. Dit kan zich uiten in:

• Herhalende, zich opdringende herinneringen;
• Onaangename dromen;
• Handelen of voelen alsof het trauma opnieuw plaats vindt;
• Heftige emoties;
• Lichamelijke reacties.

Het vermijden van prikkels die verband kunnen houden met de gebeurtenis. Iemand die lijdt aan PTSS, zal dingen die aan de gebeurtenis kunnen herinneren vermijden, of vertoont afgestompte reacties. Dit uit zich bijvoorbeeld in:

• Het vermijden van gedachten en gevoelens;
• Het vermijden van plaatsen, mensen, voorwerpen en situaties.

Negatieve verandering in cognities en stemming, zichtbaar in:

• Onvermogen om zich delen van de gebeurtenis te herinneren;
• Negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de wereld;
• Vertekende gedachten over de consequenties en de oorzaak van de gebeurtenis;
• Negatieve emoties (angst, afschuw, woede, schuld, schaamte);
• Afgenomen interesse en participatie in activiteiten;
• Afgesneden of vervreemd voelen van anderen.

Prikkelbaar en verhoogde waakzaamheid. Na de gebeurtenis zijn mensen met PTSS erg prikkelbaar. Dit kan zich uiten in:

• Geïrriteerdheid en woede-uitbarstingen;
• Roekeloosheid en zelfdestructief gedrag;
• Hyperalertheid;
• Overdreven schrikreacties;
• Concentratieproblemen;
• Slaapproblemen.

Herkent u bovenstaande symptomen?

Wanneer u last heeft van de stress symptomen die gerelateerd zijn aan PTSS, is het verstandig de zelftest PTSS te doen. De zelftest vindt u hieronder.

De zelftest is geen vervanging voor de diagnose van een psycholoog. De test kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kán zijn van PTSS. Hetzelfde geldt voor bovenstaande symptomen. Uw huisarts of psycholoog kan u meer vertellen over PTSS en wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Bij PSYTREC is iedereen vanaf 18 jaar met PTSS welkom. Loop niet onnodig lang door met symptomen van PTSS. Ook wanneer u daarnaast bijvoorbeeld kampt met een verslavingsstoornis kunt u bij PSYTREC terecht. PSYTREC heeft een professioneel netwerk van partners, die aanvullende zorg verlenen indien dat nodig mocht zijn.

arrow_drop_up arrow_drop_down