Wetenschappelijke publicaties

Gielkens et al., 2021

Effect van intensieve traumabehandeling bij ouderen en jongeren met ernstige PTSS


Ga naar publicatie

Bongaerts et al., 2021

In een pilot blijkt de online intensieve 4-daagse behandeling van PSYTREC veilig en effectief


Ga naar publicatie

Van Minnen et al., 2020

Combineren van Exposure en EMDR-therapie positief, maar volgorde doet ertoe: Eerst Exposure en daarna EMDR is meest effectief 

Ga naar de publicatie

Voorendonk et al., 2020

Mensen met complexe PTSS (CPTSS) profiteren van een intensieve trauma-gerichte behandeling

Ga naar de publicatie

Van Minnen et al., 2018

Enthousiasme over wisselende therapeuten bij PSYTREC behandeling

Ga naar de publicatie


Voorendonk et al., 2019

PSYTREC behandeling maakt fitter

Ga naar de publicatie


De Jongh et al., 2020

Borderline patiënten profiteren ook van PSYTREC behandeling

Ga naar de publicatie


Van Toorenburg et al., 2020

Emotieregulatieproblemen worden minder na korte PSYTREC behandeling

Ga naar de publicatie


Bongaerts et al., 2017

Eerste bevindingen PSYTREC behandeling zijn positief

Ga naar de publicatie


Van Woudenberg et al., 2018

PSYTREC behandeling is zeer effectief

Ga naar de publicatie


Wagenmans et al., 2018

Ook bij seksueel misbruik in kindertijd PSYTREC behandeling effectief

Ga naar de publicatie


Zoet et al., 2018

Dissociatie geen probleem bij PSYTREC behandeling


Ga naar de publicatie


De wetenschap achter PSYTREC

Kenmerkend voor het INTENSIVE8® behandelprogramma is dat het heel intensief en kortdurend is. Patiënten zijn binnen vier aaneengesloten dagen of binnen twee weken 2 maal vier volledige dagen in behandeling. De behandelresultaten worden nauwgezet gemonitord en geëvalueerd. Op basis van dit wetenschappelijk onderzoek worden de INTENSIVE8® behandelprogramma's aangescherpt om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden. Het INTENSIVE8® behandelprogramma is uniek in de wereld en staat onder toezicht van prof. dr. A. de Jongh (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. A. van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen).

In een pilot blijkt de intensieve 8-daagse EMDR-behandeling van PSYTREC effectief

Bongaerts et al., 2017

• Effecten werden bij 7 patiënten getest;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
• Effecten waren positief;
• 57% had geen PTSS diagnose meer na 8 dagen;
• Geen drop-out;
• Ook na 3 maanden bleven de effecten positief.

Terug naar literatuuroverzicht


De intensieve 8-daagse traumabehandeling van PSYTREC is effectief

Van Woudenberg et al., 2018

• Effecten werden bij 347 patiënten getest;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
• 82.9% reageerde goed op de behandeling;
• 54.9% had geen PTSS diagnose meer na 8 dagen;
• Drop-out was erg laag: 3%;
• Ook na 6 maanden bleven de effecten positief.

Terug naar literatuuroverzicht

PTSS-patiënten die seksueel geweld hebben meegemaakt in de kindertijd kunnen effectief behandeld worden met de intensieve 8-daagse traumabehandeling van PSYTREC 

Wagenmans et al., 2018

• Effecten werden bij 185 patiënten getest;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;

• Patiënten werden verdeeld in 4 groepen: geen seksueel misbruik, seksueel misbruik op volwassen leeftijd, seksueel misbruik tussen 12e en 18e jaar en seksueel misbruik voor het 12e levensjaar;
• Alle patiënten reageerden even goed op de behandeling, er waren geen verschillen tussen de groepen.

Terug naar literatuuroverzicht


PTSS-patiënten die veel last hebben van dissociatie kunnen effectief behandeld worden met de intensieve 8-daagse traumabehandeling van PSYTREC 

Zoet et al., 2018

• Effecten werden bij 168 patiënten getest;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
• 22.6% had veel last van dissociatie, en was gediagnosticeerd met ‘PTSS met dissociatieve subtype’;
• Patiënten werden verdeeld in 2 groepen: wel of geen dissociatieve subtype’;
• Alle patiënten reageerden even goed op de behandeling, er waren geen verschillen tussen de groepen;
• Na de behandeling had 68.4% geen diagnose ‘PTSS met dissociatieve subtype’ meer.

Terug naar literatuuroverzicht


Vernieuwend behandelsysteem met meerdere therapeuten, de therapeutrotatie, wordt positief ontvangen door PTSS-patiënten bij PSYTREC

Van Minnen et al., 2018

• Effecten werden bij 238 patiënten getest en bij 48 therapeuten;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
• Patiënten kregen 4-16 wisselende therapeuten;
• Patiënten waardeerden therapeutrotatie met een 8.9;
• Voordelen waren onder andere: minder vermijding mogelijk
• Therapeutische relatie was hoog, zelfs bij patiënten met hechtingsproblemen;
• Therapeuten waren ook positief.

Terug naar literatuuroverzicht


Patiënten worden fitter dankzij sport en beweging tijdens de intensieve 8-daagse traumabehandeling van PSYTREC 

Voorendonk et al., 2019

• Effecten werden bij 108 patiënten getest;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
• Sport en beweging was 6 uur per dag met wisselende intensiteit 
• Bij het begin van de behandeling had de meerderheid een slechte conditie, overgewicht en hoge bloeddruk;
• Na deze zeer korte behandeling was er een significante toename in conditie en significante afname in bloeddruk;
• Er was geen verband tussen conditieveranderingen en het behandelresultaat, wat past bij onze veronderstelling dat sport en beweging vooral geheugenprocessen bevorderen die traumabehandeling vergemakkelijken;
• Verder onderzoek naar de invloed van sport en beweging wordt verricht.

Terug naar literatuuroverzicht


PTSS-patiënten die symptomen hebben die duiden op Borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen effectief en veilig behandeld worden met de intensieve 8-daagse traumabehandeling van PSYTREC 

 De Jongh et al., 2020

• Effecten werden bij 72 patiënten getest;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
• 48,6% had verhoogde symptomen die duiden op Borderline persoonlijkheidsstoornis;
• Deze patiënten hadden geen bijwerkingen zoals een toename van symptomen tijdens de behandeling;
• Deze symptomen namen significant af na de behandeling;
• Na de behandeling had 32.9% geen verhoogde symptomen die duiden op Borderline persoonlijkheidsstoornis meer.

Terug naar literatuuroverzicht


PTSS-patiënten die veel last hebben van emotieregulatie-problemen kunnen effectief behandeld worden met de intensieve 8-daagse traumabehandeling van PSYTREC 

Van Toorenburg et al., 2020

• Effecten werden bij 62 patiënten getest;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
• Sommige patiënten hadden veel last van emotieregulatieproblemen;
• Alle patiënten reageerden even goed op de behandeling, er waren geen verschillen tussen mensen met of zonder deze problemen
• Ook seksueel geweld in de kindertijd of dissociatie had geen effect op behandelsucces;
• Emotieregulatieproblemen namen significant af na de behandeling;
• Ook na 6 maanden bleven de effecten positief.

Terug naar literatuuroverzicht


Combineren van Exposure en EMDR-therapie positief, maar volgorde doet ertoe: Eerst Exposure en daarna EMDR is meest effectief 

Van Minnen et al., 2020
• Effecten werden bij 106 patiënten getest;

• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;

• Behandeling was een combinatie van Exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;

• Sommige patiënten kregen ‘s ochtends Exposure en  ‘s middags EMDR, bij andere patiënten werd de volgorde omgekeerd, dus ’s ochtends EMDR en ’s middags Exposure;

• Beide groepen behaalden goede behandelresultaten, maar patiënten die ’s ochtends Exposure kregen verbeterden meer dan patiënten die ’s ochtends EMDR kregen;

• Ook patiënten zelf gaven een voorkeur aan voor de volgorde eerst Exposure en daarna EMDR;

• Het combineren van Exposure en EMDR is mogelijk, en succesvol. De volgorde waarin deze interventies gegeven worden is wel van belang: beter is om eerst Exposure te geven en daarna EMDR. 

Terug naar literatuuroverzicht


Kunnen mensen met complexe PTSS (CPTSS) profiteren van een intensieve trauma-gerichte behandeling?

Voorendonk et al., 2020

• Effecten werden bij 308 patiënten getest;
• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
• Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
• Op basis van de Internationale Trauma Vragenlijst (ITV) werden uit deze groep 203 mensen met complexe PTSS geselecteerd (65,9%);

• Deze patiënten hadden geen bijwerkingen zoals een toename van symptomen tijdens de behandeling;
• Na de behandeling had de overgrote meerderheid (87.7%) volgens de ITV geen diagnose ‘Complexe PTSS’ meer.

Terug naar literatuuroverzicht


IN EEN PILOT BLIJKT DE online INTENSIEVE 4-DAAGSE BEHANDELING VAN PSYTREC veilig en EFFECTIEF

Bongaerts et al., 2021

• Effecten werden bij 6 patiënten getest;
 • Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS;
 • Behandeling was combinatie van exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging;
 • Effecten waren positief;

• 66% had geen PTSS diagnose meer na 4 dagen;
 • Geen drop-out;
 • Ook na 1 maand bleven de effecten positief.

Terug naar literatuuroverzicht


Wat is het effect van intensieve traumabehandeling bij ouderen en jongeren met ernstige PTSS?  

Gielkens et al., 2021
 • Effecten werden bij 106 patiënten getest; 

• Patiënten hadden ernstige en/of complexe PTSS; 

• Behandeling was een combinatie van Exposure en EMDR-therapie, Psycho-Educatie en Activerende Sport en Beweging; 

• Deelnemers: 62 oudere (60–78 jaar) en 62 jongere (19–58 jaar) mensen met ernstige PTSS (gemiddelde CAPS-5 van 40), 31% met het dissociatieve subtype, 83% slachtoffer van seksueel geweld, 93% slachtoffer van fysiek geweld, 42% gemiddeld tot hoog suïcide risico.  


 •  Beloop van de PTSS (PCL-5) scores van de oudere leeftijdsgroep over de acht behandelingsdagen verschilde niet van de jongere leeftijdsgroep. Ook 6 maanden later kon geen verschil worden vastgesteld. 


 • Intensieve traumagerichte behandeling blijkt uiterst effectief voor oudere mensen die lijden aan ernstige PTSS. Het effect van de behandeling bij oudere mensen is vergelijkbaar met dat van jongeren. 

Terug naar literatuuroverzicht


arrow_drop_up arrow_drop_down