Behandelresultaat INTENSIVE8® behandeling

Behandelresultaat INTENSIVE8® behandeling

Behandelresultaat INTENSIVE8® behandeling

Vrijwel alle mensen die behandeld worden bij PSYTREC hebben ernstige PTSS-klachten.

Zij hebben meerdere trauma’s meegemaakt, vaak al in hun vroege jeugd. De trauma’s kunnen variëren:
• (langdurig) seksueel misbruik;
• lichamelijk geweld;
• rampen;
• beroepsgerelateerde trauma's; 
• verkeersongelukken.

Door het meemaken van meerdere trauma’s treedt het zogenaamde stapeleffect op. Hierdoor ontstaan ernstige lichamelijke en/of psychische klachten welke het dagelijks leven verstoren. Daarnaast heeft het merendeel van getraumatiseerde mensen nog andere stoornissen, zoals een:
• angststoornis,
• depressie,
• en/of verslavingsproblematiek.

Van alle mensen die bij PSYTREC in behandeling komen, geeft 75% aan wel eens suïcidale gedachten te hebben (gehad).

Resultaten van PSYTREC:
2015 – 2019, circa 3.800 patiënten

Bij PSYTREC wordt evidence-based behandeld. Dit wil zeggen dat er alleen met behandelingen gewerkt wordt waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat ze effectief zijn. Om die reden worden ze aanbevolen in de officiële richtlijnen in de GGZ voor de behandeling van PTSS.

De INTENSIVE8® behandeling omvat twee psychologische behandeltrajecten: 
• Exposure therapie;
• EMDR.

De behandeling wordt aangevuld met een Activerend Sport- en Bewegingsprogramma, waarvan ook wetenschappelijk is aangetoond dat het de effecten van de psychologische behandelingen versterkt.

Er wordt geen stabilisatiefase ingebouwd waarin de mensen eerst emotie regulatie vaardigheden krijgen aangeleerd. Er is geen bewijs is dat dit noodzakelijk of werkzaam is bij de behandeling van PTSS. De behandelingen bij PSYTREC zijn traumagericht en hiermee wordt vanaf de eerste behandeldag gestart.


prof. dr. A. de Jongh (EMDR)


prof. dr. A. van Minnen (Exposure)

De psychologen van PSYTREC zijn intensief getraind in de bovenstaande behandelingen door prof. dr. A. de Jongh (EMDR) en prof. dr. A. van Minnen (Exposure). Beide hoogleraren zijn (inter)nationaal erkende experts op het gebied van deze behandelingen. Alle psychologen worden tweemaal per week ‘on the job’ verder getraind en gesuperviseerd door deze hoogleraren. Aanvullende trainingen vinden doorlopend plaats.

Om de resultaten te meten, wordt gewerkt met officiële meetinstrumenten, zoals de Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), ofwel het Klinisch Interview Psychotrauma (KIP). Deze meetinstrumenten zijn wereldwijd de gouden standaard.

De effecten op de inmiddels 3.800 patiënten die bij PSYTREC behandeld zijn, zijn zeer groot. Deze effecten blijven ook stabiel na ontslag: drie maanden na de behandeling blijven de effecten overeind.

Vaak wordt beweerd dat traumaverwerking tijd kost, of dat soms de klachten eerst erger worden voordat ze afnemen. Om dat proces te monitoren meet PSYTREC dagelijks de klachten. Een opvallend resultaat is dat het herstel meteen vanaf de eerste dag inzet en dat er gemiddeld gezien geen toename van PTSS klachten plaatsvindt. Dat betekent dat de meeste mensen vanaf de eerste dag profiteren van de behandeling.

Behandelresultaten (op basis van het KIP) na 8 behandeldagen 2015 – 2019:

• liet 75% in 2015 een belangrijke klinische daling zien op de KIP scores, in 2019 was dit gestegen naar 91%. Deze groep heeft dus aanzienlijk minder klachten.
• scoorde 60% in 2015 op de KIP dusdanig laag dat er geen diagnose PTSS meer is, in 2019 was dit gestegen naar 75%.

Inmiddels hebben circa 3.800 mensen sinds 2015 de INTENSIVE8® behandeling doorlopen en zij zijn daar in het algemeen zeer tevreden mee. Deelnemers beoordelen de EMDR en Exposure therapieën als even belastend en even effectief. Ook is het merendeel van de deelnemers aan het programma zeer tevreden over het zien van veel verschillende behandelaren, in plaats van een vaste therapeut.

Een belangrijk probleem bij de behandeling van PTSS is dat relatief veel mensen al na een paar sessies stoppen met hun behandeling, waardoor er geen resultaat geboekt kan worden. Het gemiddelde uitvalspercentage bij een PTSS-behandeling ligt rond de 20-30%. Bij PSYTREC is het door het aangepaste behandelprogramma gelukt het uitvalspercentage van 2015 t/m 2019 steeds onder de 5% te houden. Hierdoor krijgt iedereen de behandeling in een goede dosering en kan voor veel meer mensen een goed resultaat bereikt worden. Inmiddels ervaren na acht dagen de meesten (91%) een belangrijke klinische daling in symptomen. Ze hebben dus veel minder klachten. Ongeveer driekwart van de behandelde mensen is dan diagnosevrij.

arrow_drop_up arrow_drop_down