Alles over onze zorg

PSYTREC zet met haar PSYTREC EXPRESS behandeling in op een totaalprogramma waarin alle trauma’s aangepakt worden. In het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma worden twee trauma’s per dag behandeld en het bestaat uit een viertal onderdelen:

 1. en  2. Afwisselend Exposure en EMDR therapie (2 sessies ’s ochtends en 2 sessies ’s middags);
  3. Activerend Sport- & Bewegingsprogramma;
  4. Psycho-Educatie.

PSYTREC kent twee typen behandelprogramma’s. Afhankelijk van de hoeveelheid en zwaarte van de trauma’s wordt uw cliënt ingedeeld in het PSYTREC EXPRESS online behandelprogramma van 2 dagen of het PSYTREC EXPRESS hybride behandelprogramma (deels) op een behandellocatie van 4 dagen.

Het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma staat onder toezicht van:

 • Prof. dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam), geregistreerd onder BIG-nummer 59021887425.
 • Prof. dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen), geregistreerd onder BIG-nummer 79049655625 en 99049655616.

Het behandelteam, bestaande uit psychologen, coaches Sport & Beweging en GGZ verpleegkundigen, is gespecialiseerd in de behandeling van PTSS.

Bent u momenteel huisarts/bedrijfsarts/psychiater/GZ (Klinisch) Psycholoog of Psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar en wilt u uw patiënt aanmelden voor het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma? U kunt dit doen door samen met uw patiënt het aanmeldformulier in te vullen. Indien u meer informatie of overleg wenst is er dagelijks een spreekuur van 11.45 tot 12.45, te bereiken via 085 – 303 4444.

Werkt u met Zorgdomein, dan kunt u uw patiënt via Zorgdomein aanmelden. Voorafgaand aan de aanmelding kan uw patiënt de PTSS Zelftest met uw hulp invullen. Nadat PSYTREC een (originele) verwijsbrief heeft ontvangen, neemt PSYTREC contact op met uw patiënt voor een eerste telefonische intake. Daaropvolgend wordt een afspraak gemaakt voor het eerste persoonlijke intakegesprek. U kunt een format van een verwijsbrief gebruiken die u hier als Word of in PDF kunt downloaden. Indien u een eigen verwijsbrief gebruikt, dient deze verwijsbrief de volgende gegevens bevatten (conform de minimale eisen van NZa):

 • Gericht aan PSYTREC i.v.m. goedkeuring;
 • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen);
 • Naam en functie van de verwijzer;
 • AGB-code van de verwijzer;
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer;
 • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-5 code of op een andere manier);
 • Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.

Verschil aanmelding via Zorgdomein of via zorgverlener met een verwijsbrief:

 • Wanneer u uw patiënt via Zorgdomein aanmeldt, dan hoeft uw patiënt geen aanmelding via de website te doen.
 • Wanneer u uw patiënt een verwijsbrief geeft, dient uw patiënt de Zelftest te doen en zich via de website aan te melden. Op het aanmeldformulier moet een scan van de verwijsbrief worden geupload. U kunt het aanmeldformulier ook samen met uw patiënt invullen. Bovenaan deze pagina vindt u ook een button 'Aanmelden'.

Wanneer de behandeling is afgerond, heeft een deel van de patiënten een vangnet nodig, om verschillende redenen en op verschillende manieren. In het meest gunstige geval roepen herinneringen aan de schokkende gebeurtenissen geen overweldigende emoties meer op. De gebeurtenissen staan niet meer centraal in het leven van uw patiënt. Vaak kan uw patiënt zonder vervolgzorg zelfstandig het leven zonder PTSS weer oppakken, soms is hierbij maatschappelijke ondersteuning aan te raden (re-integratie in de maatschappij).

Met name bij ernstige of complexe PTSS kunnen de gebeurtenissen en de PTSS diepe sporen hebben achtergelaten. Uw patiënt kan zijn of haar leven na de behandeling gaan evalueren. Een gevolg daarvan kan zijn dat er ruimte ontstaat voor onder andere verdriet en boosheid, vanwege de impact die de stoornis heeft gehad op bijvoorbeeld het gezin en werk. Om die reden kan het belangrijk zijn dat er begeleiding is in de vorm van vervolgzorg om deze behandeleffecten op een positieve manier te ondersteunen.

Daarnaast kan het zijn dat er sprake is van co-morbide problematiek, zoals een depressie of persoonlijkheidsproblematiek. Om die reden kan het in het belang van uw patiënt zijn dat er tijdens de intakefase al duidelijk is waar en wanneer hij of zij terecht kan voor vervolgzorg. Tijdens de intakefase bevraagt PSYTREC patiënten daar actief op. PSYTREC adviseert in dat geval dat uw patiënt in elk geval een afspraak met de POH-GGZ heeft gemaakt. PSYTREC pakt zo haar rol in de ketenzorg op en gaat graag de samenwerking met andere zorgaanbieders aan.