Vacatures Bilthoven en Leusden

Vacatures Bilthoven en Leusden

PSYTREC | Psychotrauma Expertise Centrum is een innovatieve gespecialiseerde GGZ-instelling, erkend door het ministerie van VWS. Voor mensen met ernstige,complexe PTSS bieden wij een een zeer intensief, kortdurend behandelprogramma, ontwikkeld door professor dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, University of Worcester) en professor dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen). De PTSS richtlijnbehandelingen EMDR en Exposure zijn samen met Sport & Beweging en Psycho-educatie geïntegreerd in een samenhangend en bewezen effectief behandelprogramma. De behandelresultaten zijn zeer goed, zie hiervoor onze website. Wij hebben twee behandelcentra, een in Bilthoven en een in Weert. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Leusden.

Vacatures

VACATURE Lid Raad van Commissarissen

 .


PSYTREC ®| Psychotrauma Expertise Centrum is een innovatieve gespecialiseerde GGZ-instelling, erkend door het ministerie van VWS. Voor mensen met ernstige, complexe PTSS bieden wij een zeer intensief, kortdurend behandelprogramma, ontwikkeld door professor dr. Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam, University of Worcester) en professor dr. Agnes van Minnen (Radboud Universiteit Nijmegen). De PTSS richtlijnbehandelingen EMDR en Exposure zijn samen met Sport & Beweging en Psycho-educatie geïntegreerd in een samenhangend en bewezen effectief behandelprogramma INTENSIVE8® De behandelresultaten zijn zeer goed. Wij hebben twee behandelcentra, een in Bilthoven en een in Weert. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Leusden.

In 2018 behandelen we ongeveer 1800 PTSS patiënten en daarmee is PSYTREC® de grootste behandelaar van psychotrauma’s in Nederland.

PSYTREC Nederland B.V. heeft conform de WTZi regelgeving een toezichthouder in de vorm van een Raad van Commissarissen (RvC).


De taak van de RvC houdt toezicht op de directie/Bestuurder van PSYTREC Nederland B.V. Daarbij zijn de volgende taken van belang:

– Controle en goedkeuring van de jaarcijfers

– Goedkeuring geven aan de jaarbegroting

– Goedkeuring geven inzake aankoop onroerend goed

– Goedkeuring geven aan benoeming Directie/Bestuurder

– Contact onderhouden met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad

– Toezicht houden inzake wet- en regelgeving WTZi

– Toezicht houden inzake opvolgen Zorgbrede Governancecode 2017

Voor versterking van de RvC zoekt PSYTREC Nederland B.V. kandidaten met het volgende profiel:

– Kennis en/of affiniteit met de zorgbranche bij voorkeur de GGZ

– Ruime ervaring inzake het toezicht houden op een organisatie

– Bestuurlijke kennis en ervaring bij een grote organisatie

– Juridische achtergrond bij voorkeur ervaring met wet- en regelgeving binnen de zorg

– U kent de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de RvC, Directie/Bestuurder en aandeelhouders en u kunt daarmee goed omgaan in de dagelijkse praktijk.

Bent u een ervaren toezichthouder/Bestuurder met passie voor de zorg?


Dan verzoeken wij u uw curriculum vitae en uw motivatiebrief te sturen naar:

Deighton.rvb@psytrec.com onder vermelding van Vacature RvC

Neem contact met ons op