PSYTREC | Psychotrauma Expertise Centrum

Het verheugt ons u te kunnen melden dat, na een lastige financiële periode, PSYTREC weer door kan gaan met de behandeling van cliënten met complexe PTSS. Wij zullen de komende weken nog extra druk zijn, maar verwachten over twee weken onze opgelopen achterstand te hebben ingelopen. Onze excuses voor het ontstane ongemak.

PSYTREC 

 Het verheugt ons u te kunnen melden dat, na een lastige financiële periode, PSYTREC weer door kan gaan met de behandeling van cliënten met complexe PTSS. Wij zullen de komende weken nog extra druk zijn, maar verwachten over twee weken onze opgelopen achterstand te hebben ingelopen. 

Onze excuses voor het ontstane ongemak.

PSYTREC, het Psychotrauma Expertise Centrum, richt zich exclusief op de behandeling van Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). PTSS ontstaat als gevolg van traumatische gebeurtenissen. Bij deze gebeurtenissen was er sprake van levensgevaar, (de dreiging van) ernstige verwonding of seksueel misbruik.

PSYTREC is met name gespecialiseerd in complexe PTSS, waarbij meerdere trauma’s tegelijkertijd een ondermijnende rol spelen. Complexe PTSS komt regelmatig voor bij mensen die slachtoffer zijn geweest van (vroegkinderlijke) mishandeling. Ook mensen die een ‘geüniformeerd’ beroep uitoefenen, of die dat vroeger hebben gedaan, ontwikkelen regelmatig complexe PTSS.

PSYTREC biedt, met haar unieke INTENSIVE8® behandelprogramma, een effectieve en kortdurende behandeling van PTSS. Lees hier meer over PSYTREC, PTSS, het INTENSIVE8® behandelprogramma en op welke wijze u zich kunt aanmelden.

PSYTREC is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ-instelling.

Uw ervaring telt!

Gemiddelde wachttijden in weken

PTSS Symptomen

PTSS behandelingen

Aanmelden & intake

PTSS zelftest

Personeel gezocht 

voor de locaties Weert, Bilthoven en/of Leusden

Kijk voor een actueel vacature aanbod regelmatig op deze website of neem contact op met
Stans Oltheten, Oltheten@PSYTREC.com | 085 – 3034404.