arrow_drop_up arrow_drop_down

PSYTREC | Psychotrauma Expertise Centrum

PSYTREC, het Psychotrauma Expertise Centrum, richt zich exclusief op de behandeling van Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). PTSS ontstaat als gevolg van traumatische gebeurtenissen. Bij deze gebeurtenissen was er sprake van levensgevaar, (de dreiging van) ernstige verwonding of seksueel misbruik.

PSYTREC is met name gespecialiseerd in complexe PTSS, waarbij meerdere trauma’s tegelijkertijd een ondermijnende rol spelen. Complexe PTSS komt regelmatig voor bij mensen die slachtoffer zijn geweest van (vroegkinderlijke) mishandeling. Ook mensen die een ‘geüniformeerd’ beroep uitoefenen, of die dat vroeger hebben gedaan, ontwikkelen regelmatig complexe PTSS.

PSYTREC biedt, met haar unieke INTENSIVE8® behandelprogramma, een effectieve en kortdurende behandeling van PTSS. Lees hier meer over PSYTREC, PTSS, het INTENSIVE8® behandelprogramma en op welke wijze u zich kunt aanmelden.

PSYTREC is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ-instelling.

Informatie over aanmelden

Voor zorg die door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, heeft PSYTREC altijd een verwijsbrief nodig. Heeft u nog geen verwijsbrief en wilt u wel dat de zorgkosten van PSYTREC vergoed worden door uw zorgverzekeraar? Maak dan eerst een afspraak bij uw huisarts of vraag er naar bij uw behandelaar. Een huisarts kan u vaak direct aanmelden via Zorgdomein. Indien u via Zorgdomein wordt aangemeld, hoeft u zich niet via deze website aan te melden. 

Wanneer u zich via deze website wilt aanmelden voor behandeling, zorg er dan voor dat u een digitale versie heeft van uw verwijsbrief zodat u deze bij uw aanmelding kunt uploaden. Wanneer u geen verwijsbrief upload krijgt u een foutmelding en kunt u zich niet verder aanmelden.

Ook wanneer u aangeeft geen verwijsbrief te hebben van uw behandelaar kunt u zich niet verder aanmelden. 

Houd er rekening mee dat bij verzekerde zorg uw Eigen Risico in de meeste gevallen volledig wordt aangesproken, ook als er alleen een intake wordt gedaan.

Update Corona

PSYTREC blijft actief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus COVID-19 en volgt het advies van het RIVM. Welke invloed deze adviezen hebben op ons zorgaanbod lees je hier.

Voor zorgverleners

PSYTREC biedt een 1 - daags online behandeling voor corona zorgverleners met PTSS. Zorg verlenen aan coronapatiënten kan leiden tot een Acute Stressstoornis of op termijn tot een Posttraumatische Stressstoornis.

Gemiddelde toegangstijd in weken

Vanwege de coronasituatie zijn de wachttijden langer dan normaal en kunnen bovenstaande tijden in de praktijk langer blijken te zijn.

Wachten tot u geholpen wordt, is altijd vervelend. PSYTREC doet er alles aan om haar wachttijden/ toegangstijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat maar, in verband met de toegenomen vraag naar behandeling, kan de wachttijd/toegangstijd momenteel langer zijn dan gewenst. Onze behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De wachttijd/toegangstijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u onze wachttijd/toegangstijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).

Uw ervaring telt!

Naastbetrokkenen

Informatie voor Verwijzers

PSYTREC Academy

Cliëntenraad

Klachten

Behandelovereenkomst

Bereikbaarheid hoofdkantoor

Op onderstaande data is het hoofdkantoor van PSYTREC gesloten en derhalve niet telefonisch bereikbaar. Het is mogelijk dat uw behandeling op deze data wel gewoon doorgaat, zie hiervoor de bevestiging van uw INTENSIVE8® behandeling.Collega's gezocht 

voor de locaties Weert, Bilthoven en/of Den Dolder

Kijk voor een actueel vacature aanbod regelmatig op deze website of neem contact op met
de afdeling Recruitment| Vivianne Janson | 06-36220531 | janson@psytrec.com