De mogelijkheid ontstaat dat u deze traumatische gebeurtenis niet goed kan verwerken en PTSS ontwikkelt. Door middel van de onderstaande zelftest PTSS kunt u zelf al een eerste inschatting maken of PTSS bij u van toepassing is.

Heeft u ooit in uw leven soortgelijke dingen meegemaakt en is dat langer dan 4 weken geleden? Vul dan de volgende vragen in. Door middel van de onderstaande zelftest PTSS kunt u zelf al een eerste inschatting maken of PTSS bij u van toepassing is.

Bekijk de onderstaande reacties die soms ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Deze vragenlijst gaat over uw persoonlijke reactie op de traumatische gebeurtenis die u heeft meegemaakt.

Geef aan of u tenminste 2 maal in de afgelopen week het volgende heeft ondervonden:

1. Verontrustende gedachten of herinneringen aan de gebeurtenis die in uw hoofd opkomen tegen uw wil in.

2. Verontrustende dromen over de gebeurtenis.

3. U gedragen of u voelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt.

4. Van streek raken door dingen die u aan de gebeurtenis herinneren.

5. Lichamelijke reacties (zoals snelle hartslag, steen in de maag, zweten, duizeligheid) wanneer u wordt herinnerd aan de gebeurtenis.

6. Moeilijk in slaap kunnen komen of te vroeg wakker worden.

7. Geïrriteerdheid of woedeaanvallen.

8. Moeite hebben met concentreren.

9. Verhoogd bewustzijn van mogelijke gevaren voor uzelf en anderen.

10. Gespannen zijn of schrikken van iets onverwachts.

Bekijk uw score

PTSS Zelftest

Wanneer u last heeft van de stress symptomen die gerelateerd zijn aan PTSS, is het verstandig de zelftest PTSS te doen. De zelftest vindt u hierboven.

De zelftest is geen vervanging voor de diagnose van een psycholoog. De test kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kán zijn van PTSS. Hetzelfde geldt voor bovenstaande symptomen. Uw huisarts of psycholoog kan u meer vertellen over PTSS en wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Bij PSYTREC is iedereen vanaf 18 jaar met PTSS welkom. Loop niet onnodig lang door met symptomen van PTSS. Ook wanneer u daarnaast bijvoorbeeld kampt met een verslavingsstoornis kunt u bij PSYTREC terecht. PSYTREC heeft een professioneel netwerk van partners, die aanvullende zorg verlenen indien dat nodig mocht zijn.

Wanneer u last heeft van de stress symptomen die gerelateerd zijn aan PTSS, is het verstandig de zelftest PTSS te doen. De zelftest vindt u hierboven.

De zelftest is geen vervanging voor de diagnose van een psycholoog. De test kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u sprake kán zijn van PTSS. Hetzelfde geldt voor bovenstaande symptomen. Uw huisarts of psycholoog kan u meer vertellen over PTSS en wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Bij PSYTREC is iedereen vanaf 18 jaar met PTSS welkom. Loop niet onnodig lang door met symptomen van PTSS. Ook wanneer u daarnaast bijvoorbeeld kampt met een verslavingsstoornis kunt u bij PSYTREC terecht. PSYTREC heeft een professioneel netwerk van partners, die aanvullende zorg verlenen indien dat nodig mocht zijn.