Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.PSYTREC.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel PSYTREC zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan PSYTREC niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

PSYTREC garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

PSYTREC wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wanneer PSYTREC links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door PSYTREC worden aanbevolen.

PSYTREC aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

De informatie op dergelijke websites is door de PSYTREC niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.PSYTREC.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

arrow_drop_up arrow_drop_down