Het Kwaliteitsstatuut van PSYTREC:

  • Maakt voor de patiënt en diens familie / naastbetrokkenen inzichtelijk hoe de zij aan de kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft.Op grond hiervan kan de patiënt een weloverwogen keuze maken voor zijn/haar zorgaanbieder en participeren in de besluitvorming met bepaling tot het individuele behandelproces;
  • Dient als kader voor werkafspraken binnen PSYTREC en haar professionele netwerk. Voor professionals van PSYTREC dient daartoe tevens het Professioneel Statuut;
  • Stelt financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door PSYTREC wordt geboden.
Download Kwaliteitstatuut 2022