PSYTREC Academy

PSYTREC Academy

PSYTREC Academy is een onderdeel van Psychotrauma Expertise Centrum | PSYTREC.

PSYTREC Academy heeft als missie: 
• door wetenschappelijk onderzoek over psychotrauma en de behandeling van PTSS - mede op grond van de data van de behandelresultaten  - innovatieve behandelwijzen te onderbouwen en verder te ontwikkelen; 
• het bekwaam maken en houden van GGZ zorgprofessionals in het behandelen van PTSS volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten 

PSYTREC Academy:
• deelt haar kennis met zoveel mogelijk GGZ-collega’s (in opleiding) en andere professionals in binnen- en buitenland, zodat zoveel mogelijk mensen met (ernstige) PTSS de beste behandeling kunnen krijgen;
• voert voortdurend onderzoek uit, waarbij zoveel mogelijk samenwerking wordt gezocht met onderzoekers van andere universiteiten in binnen- en buitenland; 
• verleent haar diensten tegen zo laag mogelijke prijzen. Er is geen winstoogmerk en inkomsten worden geïnvesteerd in het voortzetten van wetenschappelijk onderzoek en het verder ontwikkelen van onze behandelingen en opleidingen;
• organiseert opleidingen (ook op maat), workshops, trainingen, symposia, referaten en supervisies.

Medewerkers

Prof. dr Agnes van Minnen, klinisch psycholoog-psychotherapeut, hoogleraar Angstregulatie en behandelingvan angststoornissen, supervisor VGCt, gecertificeerd traumatherapeut NtVP. 
Prof. dr Ad de Jongh, gezondheidszorgpsycholoog, hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen, EMDR Europe trainer, gecertificeerd traumatherapeut NtVP. 
Drs. Tilly Koolstra, klinisch psycholoog – psychotherapeut, EMDR Europe consultant, supervisor VGCt, gecertificeerd traumatherapeut NtVP
Drs. Linda Rozendaal, data manager 
Drs. Eline Voorendonk, researcher

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PSYTREC Academy via opleidingen@psytrec.com.

Opleidings- en scholingsaanbod

 Nascholingscursus cognitieve gedragstherapie / EMDR: vierdaagse verdiepingscursus behandeling van PTSS met (imaginaire) exposure en EMDR inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC: 
In deze 4-daagse opleiding leer je alles over het toepassen van exposure en EMDR therapie bij posttraumatische stressstoornis (PTSS). Kosten: €1195 inclusief literatuur en lunches. Cursusdagen in 2021 worden binnenkort gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie over de cursusdagen.


• 10 daagse stage- en supervisietraject EMDR en/of Exposure
Behandelaren die de 4 daagse nascholingscursus bij PSYTREC hebben gevolgd, krijgen de mogelijkheid 10 dagen (één dag per week) behandelingen uit te voeren bij PSYTREC waarbij per werkdag een blok van 90 minuten supervisie wordt geboden door EMDR Europe consultants en/of een erkende VGCt supervisor. In de regel is dit voldoende om het supervisie-beoordelingsformulier voor de vervolgtraining EMDR afgetekend te krijgen, of een groot deel van het supervisie-beoordelingsformulier voor het EMDR Europe practitionerschap. Voor de VGCt zijn het 16 sessies. Kosten (inclusief aanvraag VOG en lunches): geen. 

Als gevolg van de coronacrisis wordt het 10 daagse stage- en supervisie-traject EMDR/Exposure tijdelijk stopgezet. Klik hier voor meer informatie over de EMDR Basistrainingen 2021

Opleidingen

22

SEP
09:30

4 daagse: Behandeling van PTSS met Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)

cursus 2020-2 : 22 september(dag 1) en 10 november 2020 (dag 4). 2 Stagedagen in overleg. 

Zie hieronder voor meer informatie

Deze training is onder voorbehoud van maatregelen omtrent het COVID-19 virus.

xx

xx
09:30

4 daagse: Behandeling van PTSS met Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)

Cursusdata nog aan te kondigenxx

xx
09:30

4 daagse: Behandeling van PTSS met Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)

Cursusdata nog aan te kondigenData 2020:

• 26 mei (dag 1) en 30 juni 2020 (dag 4) (o.v.b.)

• 22 september (dag 1) en 10 november (dag 4)

De twee stagedagen worden vooraf aan training bij de inschrijving - in overleg - ingepland.

€ 1.195,00

Inclusief: Koffie/thee, lunch en literatuur

De factuur wordt u na uw inschrijving

per e-mail toegezonden.

09:30- 17:00 uur

PSYTREC, behandellocatie Bilthoven

Businesspark Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 2
(Voor bezoek navigatie instellen op nr. 10)
3723 MB Bilthoven

Schrijf u nu in voor de 4 daagse in maart/mei, mei/juni of september/november 2020!

Er is slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Docenten

Prof. dr Agnes van Minnen

Prof. dr Ad de Jongh

Drs. T. Koolstra

Drs. S. Berendsen

Nascholingscursus cognitieve gedragstherapie/ EMDR

Behandeling van PTSS met Exposure en EMDR bij PSYTREC

Uitgangspunten

In deze 4-daagse opleiding leer je alles over het toepassen van exposure en EMDR therapie bij posttraumatische stressstoornis (PTSS). Op dag 1 komen imaginaire exposure, exposure in vivo, EMDR en combinaties daarvan aan bod. Je leert de nieuwste inzichten in het toepassen van deze therapievormen, de theoretische achtergronden, de rationale achter de behandeling, het opstellen van een therapieplan en het opstellen van casusconceptualisaties (welk typen trauma’s eerst?).

Op dag 4 gaan we verder in het omgaan met patiënten met op ernstige (‘complexe’) PTSS, co-morbiditeit (o.a. psychose, conversiestoornis) en angstregulatie. Tijdens de stagedagen bij PSYTREC – tussen dag 1 en 4 - loop je mee met behandelaren en ben je observant bij hun behandelsessies en het multidisciplinair overleg.

Op deze manier krijg je veel voorbeelden hoe te handelen bij PTSS. Op het einde van de opleiding weet je hoe je de exposure in combinatie met EMDR bij volwassen PTSS-patiënten kunt uitvoeren.

Highlights

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)
Het totaal aantal contacturen bedraagt 26

De opleiding bestaat uit 2 cursusdagen en 2 praktijkdagen.

Geaccrediteerd door VGCt, FGZPt en VEN. Toetsing d.m.v. praktijkopdrachten, casuïstiek en theorietoets.

Aanwezigheid is verplicht voor alle dagen

Schrijf u nu in voor de 4 daagse in maart/mei, mei/juni of september/november 2020!

Er is slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Eindtermen
De deelnemers worden geacht aan het eind van de opleiding bekend te zijn met inmiddels effectief gebleken manier van intensief behandelen van PTSS. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten met betrekking tot de toepassing van imaginaire exposure, exposure in vivo en EMDR. Deelnemers kunnen na de opleiding een casusconceptualisatie en therapieplan maken en weten hoe zij de intensieve behandeling van PTSS  met exposure en EMDR methoden en technieken vorm kunnen geven.

Inhoud
• assessment
• casusconceptualisatie
• opstellen behandelplan
• exposuretechnieken
• EMDR technieken
• complex trauma en complexe PTSS
• comorbiditeit
• angstregulatie

Werkwijze
• literatuurstudie
• theoretische en praktijkgerichte uitleg over IE en EMDR
• demonstraties door docenten en door middel van videofragmenten
• oefenen met het opstellen van het behandelplan
• praktische oefeningen met betrekking tot IE en EMDR
• twee stagedagen met observatie opdrachten en feedback gesprek

Data
De opleiding bestaat uit 2 lesdagen, 28 mei 2019 en 25 juni 2019. Daarnaast bestaat de opleiding uit 2 stagedagen. De twee stagedagen worden vooraf aan training bij de inschrijving - in overleg - ingepland.

Aantal deelnemers
Minimaal 12 - maximaal 24

Vereiste vooropleiding

Deelnemers hebben minimaal de VEN erkende EMDR Basistraining gevolgd en hebben kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie.
Literatuur

• De Jongh, A., Resick, P.A., Zoellner, L.A, van Minnen, A., Lee, C.W., Monson, C.M., Foa, E.B., Wheeler, K., Ten Broeke, E., Feeny, N., Rauch, S.A.M., Chard, K., Mueser, K.T., Sloan, D.M., van der Gaag, M., Rothbaum, B.O., Neuner, F., De Roos, C., Hehenkamp, L.M.J., Rosner, R, Bicanic, I.A.E. (2016). A critical analysis of the current treatment guidelines for complex PTSD in adults. Depression and Anxiety, 33, 59–369. https://doi.org/10.1002/da.22469
• Wagenmans, A., Van Minnen, A., Sleijpen, M., De Jongh, A. (2018). The Impact of childhood sexual abuse on the outcome of intensive trauma-ftocused Treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1430962. https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1430962
• Zoet, H.A., Wagenmans, A., Van Minnen, A., Sleijpen, M., De Jongh, A. (2018) Presence of the Dissociative Subtype of PTSD does not moderate the Outcome of Intensive Trauma-Focused Treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1468707
• Van Woudenberg, C., Voorendonk, E.M., Bongaerts, H., Zoet, H.A., Verhagen, M., Van Minnen, A., Lee, C.W., & De Jongh, A. (2018). The effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and EMDR for severe posttraumatic stress disorder (PTSD). European Journal of Psychotraumatology, 9:1, https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1487225
• Van Minnen, A., Hendriks, L., de Kleine, R., Hendriks, G-J., Verhagen, M., De Jongh, A., (2018). Therapist rotation: a novel approach for implementation of trauma-focused treatment in post-traumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1492836

Schrijf u nu in voor de 4 daagse in maart/mei, mei/juni of september/november 2020!

Er is slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Neem contact op met PSYTREC Academy voor meer informatie over het opleidingsaanbod: opleidingen@psytrec.com.

arrow_drop_up arrow_drop_down