Fases traumaverwerking

Fases traumaverwerking

Als u iets vervelends heeft meegemaakt en u er moeite mee heeft om dit een plek te kunnen geven, dan spreken we van een trauma, ook wel posttraumatisch stress syndroom genoemd (ptss). Het kan zijn dat de gebeurtenis zo heftig is geweest, dat uw geest hier maar moeilijk van kan herstellen. U voelt zich boos, bang of eenzaam, wat het moeilijk maakt om het trauma te verwerken. Iedereen die te maken heeft gehad met ptss doorloopt een aantal fases om hiervan te kunnen herstellen; de fases van traumaverwerking.

Fases van traumaverwerking


Een traumatische ervaring is een ervaring uit het verleden die niet verwerkt is. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een scheiding, een ongeluk, een overval of mishandeling. Wat de oorzaak ook is van deze traumatische ervaring, het is belangrijk dat er een aantal fases doorlopen worden om het te verwerken. Er zijn twee fases van traumaverwerking; verwerking en integratie. Lange tijd werd gedacht dat de stabilisatiefase ook toebehoorde aan de fases van traumaverwerking, maar uit onderzoek van PSYTREC blijkt dat dit achterhaald is. Een slachtoffer van trauma hoeft niet gestabiliseerd te worden voordat er met behandeling kan worden begonnen.

De fases zijn voor iedere persoon verschillend en hangt af van de aard en de ernst van het trauma en hoe u er als persoon mee omgaat.


De fases van traumaverwerking; verwerking en integratie


Fase 1: Verwerking


In de eerste fase worden emoties en onverwerkte gebeurtenissen verwerkt. Dit gebeurt aan de hand van therapie. De lengte van deze fase is afhankelijk van de ernst van het trauma.

Fase 2: Integratie


In de tweede fase leert u om uw traumatische ervaring een plek te geven, zodat u er beter mee om kunt gaan in het dagelijkse leven. U leert bijvoorbeeld om nieuwe strategieën te ontwikkelen en oud gedrag af te leren.

arrow_drop_up arrow_drop_down