Page content

PTSS symptomen bij partner

PTSS kan ingrijpende gevolgen hebben voor iemands dagelijks leven. Bepaalde schokkende gebeurtenissen kunnen diepe groeven achterlaten en kunnen er onbehandeld voor zorgen dat werken of dagelijkse activiteiten niet meer mogelijk blijken. Hoewel steun van familie en vrienden vaak van essentieel belang is, kunnen deze relaties veranderen. Heeft u het idee dat u bepaalde PTSS symptomen bij uw partner ziet dan is het wellicht nodig om hulp in te schakelen.

Hoe herkent u PTSS bij uw partner?

Om de ernst en duur van de PTSS symptomen te beperken is vroegtijdige herkenning van de klachten noodzakelijk. Wellicht heeft u bepaalde verandering bij uw partner opgemerkt en denkt u hierbij aan PTSS. Onderstaande klachten zijn veelvoorkomend wanneer sprake is van een Posttraumatische stressstoornis:

Herbeleving van het trauma of gedeeltes ervan. Dit kan in de vorm van flashbacks, maar ook als nachtmerrie.
– Vermijding: situaties die herinneringen omtrent het trauma zouden kunnen oproepen worden vaak vermeden. Ook gaat uw partner bepaalde gesprekken uit de weg.
– Spanning, stress en angst: het is zeer aannemelijk dat uw partner meer prikkelbaar en gespannen is dan voorheen.
Depressie symptomen : PTSS klachten gaan vaak gepaard met depressieve symptomen als ernstige somberheid en afname in levenslust.

Hoe gaat u om met PTSS symptomen bij uw partner?

Leven met iemand met PTSS heeft een grote impact op naasten. Het is daarom belangrijk om een manier te vinden in het ondersteunen van u partner zonder er zelf aan onderdoor te gaan. Het is ten eerste erg belangrijk dat u uw partner altijd zijn/haar verhaal laat doen. Openheid en eerlijkheid zijn van belang om het vertrouwen van uw partner in u te behouden. Het uitvragen van verwachtingen kan u helpen bij het proces. Als het u teveel wordt is het belangrijk hierbij ondersteuning te zoeken. Ook kan u met uw partner kijken naar de verschillende behandeltrajecten voor PTSS.

Meld u hier direct aan.