Wachten tot uw behandeling start is altijd vervelend. PSYTREC doet er alles aan om wachttijden zo kort mogelijk te houden. In veel gevallen lukt dat maar in verband met de toegenomen vraag naar behandeling, kan de wachttijd momenteel langer zijn dan gewenst. Onze behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.
Gemiddelde wachttijd Laatst bijgewerkt: April 2023
Wachttijd tussen aanmelding en intake (actueel) 12 weken
Wachttijd tussen aanmelding en intake (NZa) 11 weken
Wachttijd tussen intake en behandeling (actueel) Online 3 weken / Hybride 2 weken
Wachttijd tussen intake en behandeling (NZa) 4 weken
Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u onze wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde Treeknormen).
Vergoeding
Het PSYTREC EXPRESS behandelprogramma wordt volledig vergoed uit de basisverzekering ziektekosten. PSYTREC heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Eigen Risico
U betaalt wel een eigen risico. Dit betekent dat u het wettelijk verplichte eigen risico (2022: € 385,-) betaalt. Indien u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, kunnen de kosten hoger zijn. Vraag naar uw (nog openstaande) eigen risico bij uw zorgverzekeraar.

Het intakeproces is een onderdeel van de behandeling en valt ook onder het eigen risico. Dit betekent dat u na het eerste intake gesprek van 2 uur uw eigen risico volledig moet betalen aan de zorgverzekeraar. Ook als u geen behandeling krijgt aangeboden.
Planning = realisatie
U wordt voor de intake of start van uw behandeling geïnformeerd over hoe laat uw afspraak begint en de duur van een afspraak. PSYTREC declareert de afspraak bij uw zorgverzekeraar met de tijd die wij voor u hebben gereserveerd. Dit heet planning = realisatie. Mocht uw afspraak 15 minuten langer of korter duren, dan passen wij de tijdsduur van uw afspraak aan. Dit geldt niet wanneer de afspraak meer dan 15 minuten later begint door onverhoopte vertraging van uw kant of meer dan 15 minuten korter als u onverwacht eerder weg moet.
No show

Bent u verhinderd? Laat het ons uiterlijk 48 uur van te voren weten. Wanneer u, zonder dit te laten weten, niet op de afspraak verschijnt brengen wij kosten voor een 'no show' in rekening:

- Voor intake 3 / de voorbereidende sessie/ evaluatie / e-health sessie is dit € 50
- Voor intake 1&2 / intake DIS / intake 4&5 / de slotsessie is dit € 100
- Voor het niet komen opdagen op een behandeldag of de behandeling voortijdig afbreken is dit € 200

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het financieringsstelsel van de GGZ verandert en wordt het zorgprestatiemodel genoemd. Aan de inhoud en kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de manier waarop de zorg wordt gedeclareerd.

In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw verzekeraar.

Bent u al in 2021 gestart met een intake of behandeling en loopt dit door in 2022? Dan betaalt u zowel het openstaande (vrijwillig) eigen risico in 2021 als het (vrijwillig) eigen risico in 2022. Heeft u nog vragen over wat het zorgprestatiemodel verder voor u betekent, neem contact op met uw verzekeraar.

In dit filmpje wordt alles over het zorgprestatiemodel nog eens duidelijk uitgelegd:

https://ggzecademy.mediasite.com/Mediasite/Play/0554e0c7098c4336aa3ac2cb35f6c7831d

Zorgvraagtypering

De zorgvraagtypering geeft informatie over de intensiteit van uw zorgvraag en wordt gebruikt bij het opstellen van de duur van een behandelplan. Uw regiebehandelaar stelt de zorgvraagtypering bij aanvang van uw behandeling vast met een standaard vragenlijst, de HoNOS+. Bij grote veranderingen gedurende uw behandeling wordt de zorgvraagtypering opnieuw vastgesteld. De zorgvraagtypering heeft geen invloed op de inhoud van de behandeling, die wordt samen met u opgesteld in het behandelplan. 

De zorgvraagtypering bepaalt niet de prijs van de behandeling. Toch is het een verplichting dat de zorgvraagtypering op de factuur staat van de behandeling die wij naar uw zorgverzekering sturen.

Heeft u vragen stel ze gerust aan uw (regie)behandelaar.

1. PTSS Zelftest
Vul de PTSS zelftest* in. U krijgt direct de uitslag zodat u kunt zien of er bij u mogelijk sprake is van PTSS is.
2. Hoort u tot onze doelgroep?
- 18 jaar of ouder
- U begrijpt de Nederlandse taal
- Diagnose PTSS of Complexe PTSS
- Motivatie om de traumatische gebeurtenissen actief te verwerken. Het maakt niet uit of u veel of weinig trauma’s heeft meegemaakt, of hoe lang geleden het trauma plaatsvond.
-Heeft u ook een depressieve stoornis, psychotische stoornis, eetstoornis, dissociatieve stoornis (zoals Dissocatieve Identiteits Stoornis, DIS), conversiestoornis, verslavingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsproblematiek (zoals Borderline Persoonlijkheidsstoornis), dan bent u van harte welkom.
3. Ons behandelprogramma
Heeft u al gelezen hoe onze behandeling er uit ziet? We zetten een aantal dingen nog even voor u op een rij:

Meteen over trauma praten
Ons behandelprogramma is traumagericht. Dat wil zeggen dat er In ons behandelprogramma niet wordt geschuwd om door te pakken, ook als dat ‘pijn’ doet. Of zoals een oud-patiënt het verwoordde: “Ze gaan door tot alle splinters eruit zijn”. Meteen vanaf de eerste behandelsessie werken we aan uw ergste traumatische herinneringen.

Meerdere therapeuten
U krijgt meerdere therapeuten die elkaar afwisselen. U denkt misschien: werkt dat wel? Dat is begrijpelijk, want meestal heeft u te maken met één vaste therapeut. Maar in onze ervaring werkt dit juist heel goed, zo kunnen we heel doelgericht werken aan uw traumaverwerking. Ook cliënten zijn heel tevreden over dit systeem.

Intensief
Onze behandeling is heel intensief. Elke behandeldag behandelen we meerdere trauma’s, en de behandeldagen starten om 8.00 uur en eindigen om 19.30 uur.

Online
Uw behandeling is geheel of gedeeltelijk online.

Sport- en beweging in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van onze behandeling
Op onze behandeldagen bent u meerdere uren per dag op uw eigen niveau in beweging.

4. Verwijsbrief

Voor zorg die door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, heeft PSYTREC altijd een verwijsbrief nodig. Heeft u nog geen verwijsbrief en wilt u wel dat de zorgkosten van PSYTREC vergoed worden door uw zorgverzekeraar? Maak dan eerst een afspraak bij uw huisarts of vraag er naar bij uw behandelaar.

Wanneer u zich via deze website wilt aanmelden voor behandeling, zorg er dan voor dat u een digitale versie heeft van uw verwijsbrief zodat u deze bij uw aanmelding kunt uploaden. Wanneer u geen verwijsbrief upload krijgt u een foutmelding en kunt u zich niet verder aanmelden. Ook wanneer u aangeeft geen verwijsbrief te hebben van uw behandelaar kunt u zich niet verder aanmelden.

Houd er rekening mee dat u wel altijd uw Eigen Risico moet betalen, ook als er alleen een intake wordt gedaan.

5. Vervolgzorg regelen (indien nodig)

PSYTREC verzorgt geen na- of vervolgzorg. Wanneer u de behandeling heeft afgerond, zijn de PTSS-klachten doorgaans verminderd of verdwenen. De herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen roepen geen overweldigende angst meer op en u kunt uw leven weer oppakken. Het is mogelijk dat er ruimte ontstaat voor onder andere verdriet en boosheid, vanwege de impact die de stoornis heeft gehad op uw leven. Dat is normaal, en wij adviseren om dat de tijd te geven, uw leven weer op te pakken, en door te gaan met oefeningen die besproken zijn in uw behandeling. Het is niet altijd nodig om daar professionele hulp bij te vragen.

Soms is er naast de PTSS nog andere problematiek, waar zorg voor nodig is, zoals een depressie of een persoonlijkheidsstoornis. De behandeling bij PSYTREC is heel kort en PSYTREC verzorgt geen nazorg. Verwacht u dat u nazorg of vervolgzorg nodig heeft? Dan is het in uw belang dat u al tijdens de aanmeldfase weet waar u terecht kan voor deze vervolgzorg. Meestal kan dat bij uw verwijzer. 

Als dat niet kan, adviseert PSYTREC dat u in elk geval een afspraak met de POH-GGZ heeft gemaakt. Tijdens de intakefase bevraagt PSYTREC u actief op de vervolgzorg. PSYTREC pakt zo haar rol in de ketenzorg op en gaat graag de samenwerking met andere zorgaanbieders aan.

6. Uitnodiging eerste intakegesprek (en eventuele telefonische screening)
Na ontvangst van uw aanmelding en de verwijsbrief, ontvangt u een uitnodiging voor het eerste intakegesprek. Soms wordt eerst telefonisch contact met u opgenomen. Dit contact is een eerste telefonische screening, waarbij bekeken wordt of uw hulpvraag en de PSYTREC EXPRESS behandeling van PSYTREC op elkaar aansluiten.
7. Intakefase
U krijgt meerdere intakegesprekken die online plaatsvinden. In deze gesprekken wordt gekeken of u de diagnose PTSS heeft, of u gemotiveerd bent om de traumatische geburtenissen actief te verwerken, en of er andere stoornissen of problemen zijn, die de behandeling negatief kunnen beïnvloeden. Daarna wordt een behandelplan met u opgesteld. In uw behandelplan staat uw hulpvraag en de doelen waar uw behandeling zich op gaat richten.
8. Behandelindicatie

U hoort of behandeling bij PSYTREC bij u geïndiceerd is en hoeveel behandeldagen u krijgt. U hoort zo snel mogelijk wanneer en waar uw behandeling plaats gaat vinden.

Het 2-daagse behandelprogramma bestaat uit 2 dagen behandeling. Deze dagen zijn online, u bent dan thuis. 

Het 4-daagse behandelprogramma heeft 2 x 2 dagen behandeling. De eerste twee dagen in onze kliniek en de tweede twee dagen online, u bent dan thuis. U kunt geplaatst worden in een van onze klinieken, in Bilthoven of in Weert, ongeacht waar u woont. Daardoor kunnen we de wachtlijsten beperken.  

Alle behandelingen vinden plaats binnen 1 tot 2 weken.

9. Behandelprogramma
Uw PSYTREC EXPRESS behandelprogramma begint. U heeft een aantal dagen voor de start van uw behandeling een (online) voorbereidende sessie In deze sessie nemen we nogmaals uw behandelplan door zodat u zo goed mogelijk voorbereid bent op de start van uw behandeling.
10. Slotsessie
Ongeveer een week na uw behandeling vindt de online slotsessie gesprek plaats waarbij uw behandelresultaten gemeten en besproken worden. Ook wordt met u overlegd over de vervolgzorg en eventueel vindt er overdracht plaats tussen PSYTREC en de behandelaar/instelling waar u hierna in behandeling gaat. De slotsessie is een verplicht onderdeel van het behandelprogramma.
11. Monitoring
Na 3, 6 en 12 maanden na de PSYTREC EXPRESS behandeling krijgt u dezelfde vragenlijst toegestuurd die u tijdens de behandeling dagelijks werden afgenomen om inzicht te krijgen in het beloop van uw PTSS-klachten. Zo krijgen we informatie over hoe het met u gaat. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om de PSYTREC EXPRESS behandeling verder te optimaliseren en te verbeteren.
Wie kan verwijzen?
Huisarts, bedrijfsarts, psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut in de rol van Regiebehandelaar.
Welke cliënten?
Doe de PTSS Zelftest met uw cliënt.
Zorgdomein
Werkt u met Zorgdomein, dan kunt u uw cliënt via Zorgdomein aanmelden.
Direct aanmelden
U kunt uw cliënt direct aanmelden door samen met uw cliënt het aanmeldformulier in te vullen
Verwijsbrief

U kunt een format van een verwijsbrief gebruiken die u hier als Word of in PDF kunt downloaden.

Indien u een eigen verwijsbrief gebruikt, dient deze verwijsbrief de volgende gegevens bevatten (conform de minimale eisen van NZa):

  • Gericht aan PSYTREC i.v.m. goedkeuring;
  • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen);
  • Naam en functie van de verwijzer;
  • AGB-code van de verwijzer;
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer;
  • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (werkdiagnose), met benoeming van de stoornis PTSS (DSM-5 code of op een andere manier);
  • Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.

De verwijsbrief kan gestuurd worden naar:
info@psytrec.nl

Of per post naar:
PSYTREC
T.a.v. de cliëntenadministratie
Prof. Bronkhorstlaan 2
3723 MB Bilthoven

Wilt u overleggen over uw verwijzing?
Indien u meer informatie of overleg wenst is er dagelijks een spreekuur van 11.45 tot 12.45, te bereiken via 085 – 303 4444.
Belangrijk: Vervolgzorg regelen

PSYTREC verzorgt geen na- of vervolgzorg. 

Soms is er naast de PTSS nog andere problematiek, waar zorg voor nodig is, zoals een depressie of een persoonlijkheidsstoornis. De behandeling bij PSYTREC is heel kort en PSYTREC verzorgt geen nazorg. Verwacht u dat de cliënt nazorg of vervolgzorg nodig heeft? Regel die zorg dan dan meteen. PSYTREC adviseert dat er in elk geval een afspraak met de POH-GGZ is gemaakt. Tijdens de intakefase bevraagt PSYTREC de cliënt actief op de vervolgzorg. PSYTREC pakt zo haar rol in de ketenzorg op en gaat graag de samenwerking met andere zorgaanbieders aan.